foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 UBEZPIECZENIE

        Dla polis wirtualnych (opłacanych on-line) gdzie składka jest wykupowana dla dziecka w formie elektronicznej, dla wpłat, które nastąpią do dnia 30.09.2021r. będzie obowiązywał okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.09.2021r. do 31.08.2022r., natomiast dla wpłat wykonanych po 30.09.2021r. okres ochrony dziecka będzie obowiązywał od dnia następnego po opłaceniu składki do dnia 31.08.2022r.

 

InterRisk TU S.A.


I Klient –przystąpienie online do polisy grupowej Edu Plus
1. Każdy rodzic ucznia uczęszczającego do IV Liceum Ogólnokształcącego lub Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białej Podlaskiej, który jest zdecydowany na wykupienie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków powinien:
Wejść na stronę : https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
W okienku które się pojawi wpisać numer ID Klienta : ul967
Po wybraniu opcji „sprawdź ofertę” zostanie wyświetlony ekran z dostępną ofertą ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży
By kontynuować należy pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a następnie zaznaczyć, że wyrażam zgodę na ich dostarczenie w formie elektronicznej oraz, że zapoznałem się z ich treścią
Po wybraniu wariantu ubezpieczenia należy użyć przycisku „Kup ubezpieczenie”
Po wybraniu opcji „Kup ubezpieczenie” należy wypełnić pola zawierające dane osoby zgłaszającej do ubezpieczenia ( imię i nazwisko, pesel i adres e-mail -dane rodzica lub opiekuna prawnego)
Przy oświadczeniach należy zaznaczyć pozycje oznaczone *

-Następnie należy poniżej wpisać dane osoby Ubezpieczonej tzn. ucznia: pesel lub datę urodzenia, imię i nazwisko tj kod pocztowy, miasto ulicę numer budynku i kliknąć zapisz
- Jeżeli drugi uczeń szkoły będzie ubezpieczany w tym samym zakresie po zapisaniu danych pierwszego dziecka pojawi się puste okienko z danymi i należy wpisać dane drugiego dziecka
-Po zapisaniu używamy przycisku przejdź do podsumowania
Po wybraniu przycisku „Przejdź do podsumowania” zostaną wyświetlone dane odnośnie ubezpieczenia takie jak okres ubezpieczenia, łączna składka opis wybranego wariantu
Poniżej ekranu należy wybrać przycisk „Przejdź do płatności”
Klient po wybraniu przycisku „Przejdź do płatności” może zakupić ubezpieczenie przechodząc do systemu płatności, bądź zrezygnować używając akcji „Wstecz”
Płatność odbywa się za pomocą systemu transakcyjnego PayU wybierz bank
Po prawidłowym dokonaniu płatności zostanie wyświetlony komunikat
„Dziękujemy za dokonanie płatności. Certyfikat wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zostały przesłane na wskazany adres e-mail.”

W przypadku problemu z dokonaniem płatności prosimy o kontakt pod numerem tel. (081) 533-06-01, 534-86-77 wew. 302 w godzinach od 8 – 16 lub infolinia 22 212 20 12

  ID KIENTA  

  JAK ZGŁASZAĆ SZKODĘ  

  DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY  

  EDU PLUS  

  ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.