foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 UBEZPIECZENIE
w sposób tradycyjny

                 W związku z tym, że niektórzy rodzice zgłaszają problemy odnośnie formy ubezpieczenia, po konsultacji z przewodniczącymi RR, proponujemy, aby ubezpieczenia były zawierane dwutorowo. Dla chętnych w sposób tradycyjny (składka 45 zł, kwota ubezpieczenia 37.000), a dla pozostałych przez link na stronie szkoły.
 

                 JAK ZGŁASZAĆ SZKODĘ                  

             DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY               

   ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ   

                        OWU_EDU_PLUS                         

      TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ    

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia
ONLINE

Ważne :

*ubezpieczenie zawarte poprzez link działa od dnia następnego po opłaceniu składki

* polisę można wykupić w każdym momencie

* polisa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy

* w przypadku ochrony życia i zdrowia można mieć zawartą dowolną ilość ubezpieczeń z takim samym lub różnym zakresem świadczeń

* w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną  -  zdarzenie zgłaszamy ze wszystkich polis, które obejmują ochroną zaistniałe zdarzenie

KLIKNIJ W LINK I POSTĘPUJ WEDŁUG INSTRUKCJI W 6 KROKACH

  www.sug-ubezpieczeni.pl/code/abra   

Krok 1

Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka lub jeśli jesteś studentem odpowiedni dla Ciebie wariant. Pakiet podstawowy możesz rozszerzyć o pakiet dodatkowy, assistance, telemedycynę.
Klikając na literkę "i" przy danym świadczeniu wyświetli się dodatkowa informacja dotycząca świadczenia.

Krok 2

Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.

Krok 3

Podaj swój adres mailowy,  prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.

Krok 4

Wypełnij formularz podając dane rodzica i dziecka ,  po kliknięciu "wyślij" pojawi się przycisk " ubezpiecz kolejne dziecko" - dane rodzica się zachowują wystarczy uzupełnić dane dziecka

Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.

Krok 5

Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu powitalnym.

Wyślemy do Ciebie maila powitalnego z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.

Krok 6

Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.