foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

         

  

                        Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Białej Podlaskiej. Współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz z organizacjami środowiskowymi. Uczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i jego realizacji.

    Głównymi zadaniami Samorządu Uczniowskiego są:

 ~   rozwijanie demokratycznych form współżycia szkolnego, 

 ~   tworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów,

 ~    doskonalenie metod i technik negocjacyjnego rozwijania konfliktów i problemów szkolnych,

 ~   budzenie szacunku dla dobra wspólnego, a także przygotowanie do dokonywania wyboru oraz hierarchizacji wartości etycznych i moralnych,

 ~   dbanie o dobre imię szkoły i kultywowanie tradycji,

 ~   współodpowiedzialność za doskonalenie jakości pracy szkoły i poszanowanie cudzej godności w kontaktach międzyludzkich.

   Poprzez samorząd uczniowie mają możliwość wykazywania swoich umiejętności organizacyjnych, kształcenia przedsiębiorczości, 
kreatywnego działania w różnych dziedzinach życia szkolnego, a także stwarzania życzliwej atmosfery, korzystnej dla prawidłowego rozwoju ich osobowości.

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA

  ALICJA PIETRUCZUK VIF

ZASTĘPCY:

 NINA KOSSOWSKA VIB

BŁAŻEJ PIEŃKOSZ VIIA

 

CZŁONKOWIE:

 MACIEJ ZIELIŃSKI VIC

 KACPER FURMANEK VIIIA

 ALEKSANDRA KUZAKA VID

 

SEKCJA PLASTYCZNA:

ALA BEDNARSKA VIIA

LIDIA CHMIEL VIIA

LENA OLICHWIROWICZ VIIA

MARTYNA MAKARSKA VIIA

OLA SZWED VIIA

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

BARBARA PYRKA

ANITA CHOJNOWSKA

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.