foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 linia

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

linia

  

 

     Szanowni Państwo posyłając Swoje dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej - WY również staliście się częścią społeczności tej Szkoły, dlatego zwracamy się do WAS z gorącą prośbą o współpracę z Radą Rodziców.

Zwracamy się z prośbą o wpłatę składek na Radę Rodziców. Zebrane pieniądze pozwolą nam zrealizować założone cele.

W ubiegłych latach szkolnych z zebranych pieniędzy sfinansowaliśmy między innymi:

- upominki dla pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia,

- wyjazdy uczniów na olimpiady i konkursy,

- zapomogi pieniężne dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach,

- obiady dla dzieci najbardziej potrzebujących,

- zakupiliśmy książki na zakończenie roku dla dzieci klas III i VIII

- niektóre klasy uzyskały dofinansowanie do wycieczek szkolnych

- został zakupiony I przekazany szkole nowy sztandar.

Działania Rady Rodziców doprowadziły do zgłoszenia w ramach Budżetu Obywatelskiego Białej Podlaskiej projektu pt. Ścieżka zdrowia od juniora do seniora, boisko do siatkówki i siłownia na świeżym powietrzu.” Projekt ten dzięki Państwa głosom zdobył największe poparcie, bo aż 2244 głosy i zajął pierwsze miejsce w naszym mieście. Tym samym od roku 2019 możemy cieszyć się z nowych obiektów sportowych na terenie szkoły służących do rekreacji.

Chcielibyśmy, aby lista wykonanych zadań była jeszcze bogatsza, to będzie możliwe jedynie dzięki Państwa hojności. Bardzo dziękujemy tym osobom, które dokonały już wpłat składek na Radę Rodziców.

Pozostałych Rodziców prosimy o wpłaty -każda złotówka zwiększa nasze możliwości działania.

Mamy nadzieję, że również w roku szkolnym 2020/2021 wesprzecie Państwo nasze działania.

Szanowni Rodzice – pamiętajmy każda wpłacona złotówka na Radę Rodziców wróci do dzieci poprzez zadania jakie realizujemy tak naprawdę wspierając nasze działania wspieracie Państwo dzieci uczące się w NASZEJ Szkole.

 Zapraszamy do polubienia naszego profilu na fb- Rada Rodziców SP2 Biała Podlaska

 

linia

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: p. Edyta Szostakiewicz

V - ce Przewodniczący: p. Renata Szwed

Skarbnik: p. Magdalena Sawczuk

Sekretarz: p. Anna Jaworska - Malewska

Członkowie Rady:

p. Agnieszka Osipiuk
p. Bożena Sawczuk
p. Agnieszka Żywicka
p. Marcin Chodkowski 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Przewodniczący: p. Piotr Baczkura

Członkowie Komisji:

p. Ewa Razukiewicz

p. Krzysztof Ulita Wicedyrektor SP 2

 

linia

 

 Wpłat można dokonywać w następujący sposób: 

   do księgowej Rady Rodziców
- wtorek w godzinach 7:30 - 12:00
- czwartek w godzinach 12:00 - 15:30

  bezpośrednio na konto Rady Rodziców -

BANK SPÓŁDZIELCZY

  49 8025 0007 0019 5012 2000 0010  

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.