foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

 Znalezione obrazy dla zapytania matematyka gify ruchome  BIALSKA LIGA MATEMATYCZNA  

                           2019 / 2020                              

Zapraszamy na II etap Bialskiej Ligi Matematycznej

8 stycznia 2020r.  o godz. 16:00

do Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej

Zagadnienia do II etapu

Klasa IV SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB

Klasa V UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE

Klasa VI PROCENTY I LICZBY CAŁKOWITE

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu

BLM - VIII EDYCJA - TEST - 2 ETAP - KLASA IV - 2020

BLM - VIII EDYCJA - TEST - 2 ETAP - KLASA V - 2020

BLM - VIII EDYCJA - TEST - 2 ETAP - KLASA VI - 2020

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE RODZICA

Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif animowany BIALSKA LIGA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

                                   2019 / 2020                                 

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu

Uczniowie, którzy uzyskali 70% poprawnych odpowiedzi awansowali do II etapu ligi
i otrzymali 25 punktów za I etap.
Gratulujemy!

ZAPRASZAMY 06.02.2020r. na godz. 1600

TEMATYKA II ETAPU:

Podróżowanie i turystyka - kultura – sport - żywienie - zakupy i usługi

1. Środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie

2. Dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze

3. Popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe

4. Artykuły spożywcze, posiłki

5. Zagadnienia gramatyczne: rzeczowniki policzalne / niepoliczalne i związane z nimi określenia, stopniowanie przymiotników i przysłówków, Past Simple.

6. Kraj: Stany Zjednoczone

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.