foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!"

/M. Rej/

 

    Znalezione obrazy dla zapytania biała podlaska herb          Znalezione obrazy dla zapytania teresa misiuk lubelski kurator oświaty          Znalezione obrazy dla zapytania biała podlaska herb  

Podobny obraz

 

PODSUMOWANIE 13. EDYCJI

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „POLONISTA ROKU”

      W tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu "Polonista Roku 2021" organizowanej pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Starosty Powiatowego w Białej Podlaskiej przy współudziale UMCS-u w Lublinie, sprawującego opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem, wzięło udział 143 uczniów z 24 szkół.

Wojewódzka Komisja Konkursowa w dniu 7 kwietnia 2021 roku dokonała oceny 97 prac konkursowych zakwalifikowanych do etapu finałowego.

W kategorii klas III – IV wyłoniono dziewięciu laureatów, natomiast w grupie klas V – VI szesnastu.

Miłośnicy słowa, zainspirowani własnymi pomysłami, tworząc niepowtarzalne narracje, nie pozostali obojętni na potrzeby współczesnego świata. Literackie spotkania odbyte  w czasie i przestrzeni w towarzystwie wyjątkowych osobistości ukazały marzenia, wrażliwość i dociekliwość młodych twórców.

ZASZCZYTNY TYTUŁ LAUREATA

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „POLONISTA ROKU 2021”

ZDOBYLI MISTRZOWIE PIÓRA

Kategoria klas III-IV

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Nazwa szkoły

1.

Chomiuk Lena

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Konstantynowie

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

2.

Jakimiak Lena

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Rokitnie

3.

Grodzicki Jan

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

w Białej Podlaskiej

4.

Jarmoluk Krystian

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

5.

Mańko Izabela

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II

w Białce k. Radzynia Podlaskiego

6.

Mikiciuk Bianka

Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stefana Skoczylasa w Rossoszu

7.

Stanilewicz Natalia

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

w Białej Podlaskiej

8.

Sudewicz Hanna

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

w Białej Podlaskiej

9.

Zajda Emilia

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi             i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim

 

Kategoria klas V-VI

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Nazwa szkoły

1.

Baran Mateusz

Szkoła Podstawowa  w Sosnówce

2.

Grochowski Karol

Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie

3.

Kamiński Maksymilian

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

w Białej Podlaskiej

4.

Michalski Adam

Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie

5.

Szewczuk Alicja

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

w Białej Podlaskiej

6.

Breczko Antoni

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

w Białej Podlaskiej

7.

Chudzik Maja

Szkoła Podstawowa  w Sosnówce

8.

Goś Maja

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi                     i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim

9.

Klimaszewska Magdalena

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej

10.

Kwiatkowski Michał

Zespól Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr. „Zenona”

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej

11.

Ladwiniec Natalia

Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK

w Grabanowie

12.

Matejuk Piotr

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim

13.

Niewęgłowska Milena

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

w Białej Podlaskiej

14.

Potapczuk Szymon

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola                        im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach

15.

Tarasiuk Aleksandra

Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich

w Drelowie

16.

Zieliński Maciej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia

w Białej Podlaskiej

 

GRATULUJEMY LAUREATOM I ICH OPIEKUNOM!

Pamiątkowe dyplomy, nagrody i podziękowania,
z uwagi na panującą sytuację epidemiczną,
pozostają do odebrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej, ulica Akademicka 8
od dnia 26 kwietnia 2021 roku w godzinach 8:00-15:00.  

Merytoryczną organizacją konkursu zajęły się panie: Anna Kaliszczuk, Anna Szkodzińska, Iwona Sacharuk.

  WYNIKI KONKURSU  

 

 Podobny obraz

    REGULAMIN     

 OŚWIADCZENIE  

     ZGŁOSZENIE    

    PROTOKÓŁ       

 Podobny obraz

 

 

 

2019 

Podobny obraz

GALA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „POLONISTA ROKU 2019”

            Słowami  C.K. Norwida ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”  dnia 10 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2  
im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej, w obecności laureatów i zaproszonych gości, na czele  z dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Panią Małgorzatą Kiec, prezydentem Miasta Biała Podlaska Panem Michałem Litwiniukiem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji UM w Białej Podlaskiej Panem Stanisławem Romanowskim  została uroczyście podsumowana XI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku”, organizatorem, którego jest Szkoła Podstawowa nr 2  im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Konkurs ,,Polonista Roku” został objęty patronatem honorowym: Kuratora Oświaty w Lublinie – Pani Teresy Misiuk, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej –Pana Michała Litwiniuka, Starosty  Powiatu Bialskiego – Pana Mariusza Filipiuka. Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu od 11 lat sprawuje zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie
- Pani dr hab. Dorota Piekarczyk.

             W roku szkolnym 2018/2019 do konkursu przystąpiło 328 uczniów z 21szkół województwa lubelskiego.  W etapie finałowym, który odbył się 27 marca 2019 roku uczestniczyło 57 osób. W kategorii klas III-IV wyłoniono 9 laureatów, natomiast w grupie klas V-VI 12. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2.

Na przestrzeni lat 2009 – 2019 w konkursie wzięło udział 4176 uczniów. Do etapu finałowego przystąpiło 529 finalistów. Łącznie Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 202 laureatów.

Wystąpienia zaproszonych gości, jak również zaprezentowana przez młodzież szkoły część artystyczna podkreślały najważniejsze wartości każdego narodu, jego historię,  tradycję i poszanowanie mowy ojczystej, które każdy wrażliwy  humanista odnajdzie w pięknie literatury, kulturze żywego słowa, bo przecież: ,,chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...”.

            Merytoryczną organizacją konkursu zajęły się: p. Anna Kaliszczuk, p. Anna Szkodzińska, p. Iwona Sacharuk.

Oprawę artystyczną przedsięwzięcia współtworzyły: p. Anna Kaliszczuk, p. Joanna Połujańska, p. Agnieszka Kosińska,
 p. Marzena Majchrzak.

 Podobny obraz

Podobny obraz

    bialapodlaska.pl    

    podlasiak.info.pl   

 dziennikwschodni.pl

      radiobiper.info    

 

 

 Podobny obraz

LAUREACI

 

  KLASY III - IV  

   KLASY V - VI   

 

WYNIKI

 

  KLASY III - IV  

   KLASY V - VI  

 

  

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.