foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KADRA

linia

 

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

mgr Aleksandra Dopierała

 WICEDYREKTORZY 
Szkoły Podstawowej nr 2

 mgr Justyna Stępka
mgr Krzysztof Ulita

linia 

 

PEDAGODZY

mgr Magdalena Adamska
mgr Anna Grytczuk

PSYCHOLOG

mgr Izabela Piszcz

LOGOPEDA

mgr Beata Zielińska

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Monika Dziąg

JĘZYK POLSKI

mgr Anna Kaliszczuk
mgr Justyna Stępka
mgr Agnieszka Pawluczuk
mgr Joanna Połujańska
mgr Marzena Popek
mgr Beata Szeniawska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Katarzyna Czajka
mgr  Małgorzata Górak
mgr Agata Harasimiuk
mgr Ewa Klimaszewska
mgr Katarzyna Anna Kulicka
mgr Magdalena Kwiecień
mgr Magdalena Michalczuk
mgr Sylwia Radecka
mgr Krzysztof Ulita

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Małgorzata Bierczyńska-Osuch
mgr Barbara Konieczna

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Sylwia Kryńska- Kawka
mgr Urszula Remiszewska
mgr Inna Tkhorevska

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Maria Rodriguez

RELIGIA

mgr Beata Senczyk
mgr Elżbieta Stycuła
mgr Barbara Wysokińska

ETYKA

mgr Renata Kordyś

HISTORIA

mgr Bożena Gasek-Wojewoda
mgr Bogdan Wójcik
 mgr Leszek Zieliński

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Paweł Gawrysiuk

MATEMATYKA 

mgr Barbara Chwedoruk
mgr Małgorzata Krywczuk

mgr Małgorzata Lipińska - Kozak
mgr Katarzyna Sienkiewicz
 

PRZYRODA

mgr Joanna Lasecka
mgr Katarzyna Sienkiewicz
mgr Dorota Żukowska

BIOLOGIA

mgr Justyna Kaliszewska - Łodyga
mgr Katarzyna Sienkiewicz

GEOGRAFIA

mgr Joanna Lasecka
mgr Izabela Semeniuk

CHEMIA
mgr Dorota Żukowska

FIZYKA

mgr Daniel Wojtkowski

MUZYKA

mgr Agnieszka Kosińska

PLASTYKA

mgr Jacek Centkowski
mgr Marzena Majchrzak

INFORMATYKA

mgr Sebastian Biesiada
mgr Ewa Chalimoniuk
mgr Mieczysław Wieliczuk
mgr Daniel Wojtkowski

TECHNIKA

mgr Ewa Chalimoniuk
mgr Marzena Majchrzak

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Marzena Majchrzak
mgr Agnieszka Kosińska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Justyna Kaliszewska - Łodyga
mgr Magdalena Adamska
mgr Bożena Gasek - Wojewoda

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Paweł Gawrysiuk

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Barbara Cała
mgr Wojciech Konarski
mgr Iwona Kowalczuk
mgr Monika Lenz
mgr Jarosław Makarewicz
mgr Barbara Pyrka
mgr Robert Różański
mgr Mieczysław Wieliczuk
mgr Rafał Wlizło

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Mariola Borkusewicz
mgr Joanna Borysiuk
mgr Joanna Chulińska
mgr Jolanta Dorosz
mgr Anna Kępa
mgr Agnieszka Knigawka
mgr Maria Protasiuk
mgr Anna Szkodzińska
mgr Wiesława Wieliczuk
mgr Agmnieszka Maksymiuk
mgr Justyna Kulik
mgr Halina Szelest

 

ŚWIETLICA

mgr Krystyna Kurowska
mgr Ewa Leszczyńska
mgr Katarzyna Leszczyńska
mgr Tomasz Arasymowicz

 BIBLIOTEKA
mgr Joanna Koplejewska
mgr Beata Szeniawska

 

 linia

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.