foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW PODLASIA
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 

         Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej od 22 października 1983 roku nosi imię Bohaterskich Lotników Podlasia. Wybór patrona wiązał się z wieloletnią tradycją lotniczą regionu i samego miasta. Przed II wojną światową istniała w Białej Podlaskiej Wytwórnia Samolotów, która została zniszczona w pierwszych dniach wojny. Gros mieszkańców Podlasia związanych jest z samą fabryką, ponieważ byli jej pracownikami,  a także z wojskami lotniczymi stacjonującymi w mieście. Wielu znanych i zasłużonych dla lotnictwa polskiego pilotów urodziło się na Podlasiu i walczyło na różnych frontach II wojny światowej. Pamiętając o nich, o Bohaterskich Lotnikach Podlasia z dumą przyjęliśmy to imię. Naszą nauką,  zainteresowaniami, poszukiwaniami chcemy poznawać tradycje lotnicze regionu, znaczenie wojsk lotniczych, uczyć się odwagi  i patriotyzmu - nadrzędnych wartości wszystkich Polaków.

 

 

HYMN
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

   HEJ PONAD GÓRY, HEJ PONAD CHMURY, ORŁOWYM LOTEM POD NIEBA STROP.

   WZLATUJMY MŁODZI, SZYBCIEJ OD STRZAŁY,

   WYŻEJ PO WIEDZĘ, CHWAŁĘ I MOC.

   POLSKIE SKRZYDŁA NIEZWYCIĘŻONE, GODŁEM NAM KRÓLEWSKI PTAK.

   ON NAS ZAWSZE WIEDZIE W GÓRNĄ STRONĘ NA SŁONECZNY SZLAK,

   WYŻEJ, WYŻEJ W PODNIEBNE LOTY PONAD SZAREJ ZIEMI PYŁ.

   STAĆ NAS NA TO, DOSYĆ MAMY SIŁ.

   DALEJ KU SŁOŃCU PRZEZ JASNE NIEBO, SZYBUJMY WYŻEJ NIŻ PTAKÓW LOT.

   TAM NASZA WIEDZA, TAM NASZA PRZYSZŁOŚĆ, 

   TAM NASZA WIELKOŚĆ I NASZ LOS.

 

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.