foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

   

linia

 

     „Do roku 1915 w Białej Podlaskiej były tylko rosyjskie szkoły, dopiero w 1916r. organizowaniem szkoły polskiej zajął się ks. Bernard  i zorganizował szkołę w mieście przy ulicy Nowej oraz na Woli przy ulicy Zielonej”.

    W 1921 roku powstała żeńska 7-Klasowa Szkoła Powszechna Nr 2 przy ulicy Krzywej. Pierwszym kierownikiem szkoły została Alfreda Wielechowska. W roku szkolnym 1921/22 uczęszczało do niej 220 uczennic, a nauka odbywała się na dwie zmiany. Nadanie imienia Królowej Jadwigi odbyło się w roku 1923. Od września 1928 roku 7- Klasowa Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi została przeniesiona do budynku przy ulicy Janowskiej 18. Każdy  kolejny   rok  szkolny   przynosił   zmiany,  wzrastała   liczba   oddziałów, nauczycieli i uczennic. We wrześniu 1938 roku naukę rozpoczęło już 457 uczennic.

Na terenie szkoły działały następujące organizacje: PCK, LOP, Żeńska Drużyna Harcerska, Gromada Zuchów, Koło Teatralne, Samorząd Szkolny, Szkolne Koło Oszczędności.

Sztandar Szkoły przed Pomnikiem 34 Pułku Piechoty

   Lata wojny i okupacji to czas wyjątkowo trudny dla szkoły. Rok szkolny 1939/40 rozpoczęto 11 września, jednak z powodu działań  wojennych  naukę  rozpoczęto  dopiero 10 października. 11 października 1039 roku do miasta wkroczyła Armia Czerwona, nauka jednak nie została przerwana. 23 listopada 1939 roku budynek Szkoły Powszechnej Nr 2 został zarekwirowany przez żandarmerię niemiecką. Nauka odbywała się na zmianę  co drugi dzień. W kwietniu 1941 roku wyrzucono uczniów i nauczycieli z sal szkolnych, a o wynajęciu nowych nie było mowy, bo każde możliwe mieszkanie w mieście było zajęte przez wojsko.

Jeden ze światlejszych gospodarzy Pan Lubaszewski wyraził zgodę, by dzieci kontynuowały naukę do końca roku w nowej sali- była nią stodoła. Postawiono na klepisku ławki szkolne i stół.

 Stodoła jako "nowa szkoła"

 

Przez kolejne lata wojny szkoła nie miała stałego lokum, nie działały żadne organizacje szkolne, a z planu lekcji usunięto geografię i historię.

         Rok szkolny 1945/46 uczniowie w liczbie 328 rozpoczęli naukę w budynku przy ulicy Janowskiej 18. Od roku 1949 szkoła funkcjonowała już bez imienia jako 7- Klasowa Szkoła Podstawowa Nr 2.

         W roku 1975 ze względu na zły stan techniczny budynku, szkoła otrzymała nowe pomieszczenie przy ulicy Kopernika 7, gdzie umieszczono klasy V – VIII, oraz barak przy ulicy Pokoju – klasy 0 – IV. Na terenie szkoły prężnie działały różne organizacje. Mimo bardzo trudnych warunków lokalowych praca w szkole przebiegała normalnym trybem.

Budynek 7 - Klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 przy ul. Janowskiej

 

14 grudnia 1982 roku rozpoczęły się lekcje w nowej, pięknej szkole. Jej budowa trwała  od roku 1976. Dnia 3 czerwca 1983 roku Rada Pedagogiczna nawiązując do lotniczych tradycji Białej Podlaskiej podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Bohaterskich Lotników Podlasia, zaś 22 października 1983 roku nastąpiło oficjalne nadanie imienia szkole. W pierwszą rocznicę nadania imienia po raz pierwszy chór szkolny odśpiewał Hymn Szkoły, gdzie autorem słów była pani mgr Grażyny Kossowskiej (nauczyciel języka polskiego), a melodię skomponował pan Zbigniew Trochimiuk (nauczyciel muzyki).

         9 listopada 1985 roku nastąpiło uroczyste umieszczenie pomnika samolotu LIM 2 podarowanego przez Jednostkę Wojskową 5058 oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Dar Jednostki Wojskowej - samolot LIM 2

 

Szkoła zawsze otwarta była na wszelkie nowości, czego wyrazem jest wprowadzenie od 1988 roku klas autorskich o profilach: ekologia, edukacja teatralna, dziennikarstwo, sport, plastyka oraz profil humanistyczny i językowy.

         12 czerwca 1989 roku Szkoła Podstawowa nr 2 została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. W listopadzie tego roku delegacja szkoły odebrała z rąk Przewodniczącego Zespołu Wychowawczego krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole – prof. Mikołaja Kozakiewicza AKT PRZYJĘCIA DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ.

W 1995 roku znaleźliśmy się na II miejscu wśród 100 najlepszych Szkół Podstawowych biorących udział w konkursach przedmiotowych i innych współzawodnictwach organizowanych na szczeblu wojewódzkim, a także krajowym i międzynarodowym.

       Od  1996  roku  istniały w naszej   szkole  klasy   integracyjne,  które   uczestniczyły  w Ogólnopolskiej Konferencji „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.

         21 czerwca 2000 roku pożegnano uroczyście uczniów klas VI i VIII ze względu na wchodzący w życie nowy system oświaty.

         W naszej szkole konkursy przedmiotowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Przez szereg kolejnych lat szkoła zajmowała pierwsze miejsce jako najbardziej aktywna w konkursach przedmiotowych. To efekt rzetelnej, systematycznej pracy nauczycieli ze zdolnymi uczniami.

         Szkoła szczyci się wysokimi osiągnięciami uczniów w sporcie. Największe sukcesy zanotowano  w  lekkiej  atletyce, koszykówce i piłce  nożnej, dzięki  aktywnej  współpracy  z Zamiejscowym Wydziałem Wychowania Fizycznego  oraz szkolnym  klubem sportowym „Orlik 2”.

linia

        Rok  szkolny  2002/2003  rozpoczęliśmy pod kierunkiem pani dyrektor mgr Anny Osman-Furmaniak.  Pod koniec października 2003 roku szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent  Aleksander Kwaśniewski. Po zrealizowaniu 6 obowiązkowych zadań już w czerwcu 2004 roku otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”. Uroczyste podsumowanie II edycji akcji  „Szkoła z klasą” nastąpiło 12 października 2004 roku, gdzie nasza szkoła została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim. Przedstawicielki szkoły dyrektor  mgr  Anna  Osman  –  Furmaniak  i  mgr  Iwona  Sacharuk – koordynator akcji w szkole, odebrały certyfikat  „Szkoły z klasą” z rąk zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotra Pacewicza.

   

W ostatnich latach organizowane są w naszej szkole prezentacje językowe, Festiwal Piosenki Dziecięcej „Słowiki”, konkurs „Super Kolega”, wybory Mistrza Ortografii, przegląd Zespołów Kolędniczych. Konkursy te wzbogacają Życie kulturalne i naukowe szkoły. Szereg imprez przygotowuje również świetlica i biblioteka szkolna oraz grupa teatralna „Bajka”.

We wrześniu 2004 roku szkoła przystąpiła do realizacji programu "Szkoła z klasą. Czytam, myślę, działam".

Zadaniem szkoły było pokazanie, w jaki sposób pracuje na rozwijanie umiejętności: czytania ze zrozumieniem  Lego, myślenia twórczego  Cogito oraz społecznego działania Ago.

Nasz szkoła zdobyła te trzy sprawności i w czerwcu 2005r. otrzymała dyplomy.

    

 linia

         W roku 2007 stanowisko dyrektora szkoły objął p. Ireneusz Długołęcki. Przez 7 lat kadencji dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy zmienił wizerunek szkoły, która stała się jedną z najlepszych placówek w mieście. O wysokim poziomie szkoły świadczą m.in. osiągnięcia dydaktyczne, a w tym wyniki sprawdzianów klas VI.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, odnosząc sukcesy. W latach 2007 - 2014 zdobyli tytuły laureatów i finalistów. 

Dużym zainteresowaniem w szkole cieszy się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR" oraz "KANGUREK". W roku 2009 Maciej Szczepański otrzymał Główna Nagrodę w postaci wycieczki do Disneylandu. W latach 2007 - 2014 40 uczniów osiągnęło bardzo dobre wyniki, a 107 zdobyło wyróżnienia.

W 2014 roku uczniowie klas VI po raz pierwszy wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "PANGEA", jeden uczeń został laureatem.

Nasi uczniowie brali tez udział w ogólnopolskich konkursach:

 • "OXFORD Plus Matematyka" - 12 laureatów
 • Konkurs Matematyczny "MAT" - 2 laureatów
 • Konkurs Języka Angielskiego "OXFORD PLUS" - 5 laureatów
 • Konkurs Języka Angielskiego "OLIMPUS' - 12 laureatów
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny " Ilustracje do baśni Andersena" - laureat i wyróżnienie
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny " Człowiek i wojna" - 2 laureatów, 3 wyróżnienia
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny "TĘCZA" - I miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs plastyczny "Podążając za świętością Jana Pawła II" - wyróżnienie.

Od 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 2 jest organizatorem Powiatowego Konkursu "POLONISTA ROKU", nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Biała Podlaska. Nadzór merytoryczny sprawuje pracownik naukowy UMCS w Lublinie - pani dr Dorota Piekarczyk. Nad przebiegiem konkursu oraz jego podsumowaniem czuwają autorki konkursu panie mgr Anna Kaliszczuk, mgr Anna Szkodzińska i mgr Iwona Sacharuk.

Proces dydaktyczno - wychowawczy naszej szkoły wzbogacają cykliczne konkursy o zasięgu wojewódzkim, miejskim i szkolnym:

 • "Mały konkurs recytatorski"
 • "Jesienny konkurs recytatorski"
 • "Jestem bezpieczny"
 • Turniej BRD
 • "Międzyszkolny mały konkurs ortograficzny"
 • Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej
 • Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego "CHECK YOUR ENGLISH"
 • Międzyszkolny Konkurs "Christmas Carlos, Christmas Songs'
 • liga matematyczna, przyrodnicza i historyczna
 • tematyczne konkursy plastyczne organizowane przez BCK w Białej Podlaskiej: "Karta świąteczna", "Ziemia - planeta ludzi", " Bajki i bajeczki", "Pisanka wielkanocna", "Poczta polska wczoraj i dziś"
 • konkursy historyczne: "Mój region", "Czy znasz patronów bialskich ulic", "Historia XX wieku RP - PRL - RP"
 • Szkolne konkursy: "Mistrz Ortografii" - klasy I - VI, "Mały Matematyk" - klasy I - III, "Czytam ze zrozumieniem" - klasy I - III, konkurs czytelniczy "Franklin i jego przyjaciele" - klasy II - III, Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa" - klasy I - VI.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych.

W roku szkolnym 2008 / 2009 drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w województwie w Mini Koszykówce Dziewcząt, natomiast chłopcy zdobyli III miejsce w rejonie w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W roku szkolnym 2012 / 2013 reprezentacja szkoły wywalczyła IV miejsce w województwie w Szachach Drużynowych oraz II miejsce w rejonie w Mini Koszykówce Dziewcząt.

Ponadto w latach 2007 / 2014 uczniowie zdobywali czołowe miejsca w finałach miejskich w takich dyscyplinach, jak: Mini Piłka Ręczna Chłopców i Dziewcząt, pływanie, Mini Siatkówka Chłopców i Dziewcząt, Piłka Nożna Chłopców i Dziewcząt i Trójbój LA.

Szkoła w pełni korzysta z możliwości jakie stwarzają różnego rodzaju programy Unii Europejskiej. Od kilku lat bierze udział w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty dotychczas zrealizowane przez szkołę:

 • 2007 - "Aktywizacja JST i organizacji pozarządowych. Zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem technologii informacyjnej doskonalące opanowanie standardów egzaminacyjnych w zakresie edukacji humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej"
 • 2008 / 2011 - "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - projekt realizowany w klasach I
 • 2011 / 2012 - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Białej Podlaskiej" - projekt realizowany w klasach I - III.

W latach 2007 - 2009 przeprowadzone zostały trzy kilkumiesięczne cykle zadań z zakresu edukacji ekologicznej: "Szanujmy, co piękne i sercu bliskie", "Nie proś świata, aby się zmienił - to ty zmień się pierwszy", "Z ekologią na co dzień" zorganizowane we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, podczas których uczniowie naszej szkoły poznali aktualny stan środowiska najbliższej okolicy i zagrożenia wynikające z działalności człowieka w Białej Podlaskiej i regionie oraz możliwości ochrony środowiska przyrodniczego, a także nauczyli się postaw proekologicznych.

 Corocznie, jeden lub dwa razy w roku szkolnym, odbywają się inscenizacje teatralne i turnieje ekologiczno - zdrowotne propagujące zdrowy styl życia.

Cyklicznie prowadzone są zbiórki surowców wtórnych takich jak: makulatura, butelki i nakrętki plastikowe, puszki aluminiowe, złom stalowy, zużyte baterie, puste kartridże. podczas zbiórek uczniowie praktycznie zdobywają, niezbędną w codziennym życiu, umiejętność selektywnej segregacji odpadów koniecznej do ich recyklingu i utylizacji.

W szkole działa wolontariat na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej. Uczniowie od lat organizują dyskoteki szkolne połączone ze zbiórką funduszy lub karmy i innych potrzebnych schronisku rzeczy, organizują jesienne i wiosenne zbiórki karmy. Zebrane dary zawożą do schroniska odwiedzając przy okazji przebywające tam bezdomne zwierzęta. Swoją pracę dokumentują uczniowie na gazetce ściennej w pracowni przyrody.

W roku szkolnym 2013 / 2014 uczniowie klas III brali udział w zajęciach ekologicznych realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci". 

Od kilku lat prowadzone są zajęcia dla uczniów klas III w ramach Programu Edukacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Ratujemy i Uczymy Ratować". Zajęcia prowadzone są przez przeszkolone przez Fundację nauczycielki kształcenia zintegrowanego panie: mgr Mariolę Borkusewicz i mgr Marię Protasiuk. Również uczniowie klas IV maja możliwość uczestniczenia w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez studentów z kierunku ratownictwa medycznego w Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.  

 Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskich akcji "Szklanka mleka" oraz "Warzywa i owoce w szkole".

 Od wielu lat prężnie działająca Rada Uczniowska organizuje zbiórki pieniędzy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych WOŚP oraz "Góra Grosza".

Na bieżąco realizujemy program profilaktyczny i wychowawczy szkoły oraz programy przygotowane przez Sanepid w Białej Podlaskiej:

 • "Czyste powietrze wokół nas" - klasy 0
 • "Nie pal przy mnie proszę" - klasy I
 • "Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość" - klasy II
 • "Trzymaj formę" - klasy V , VI.

Praca dydaktyczno - wychowawcza wspierana jest poprzez edukację teatralną, filmową i muzyczną. Uczniowie dwa razy w roku oglądają spektakle teatralne wystawiane przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia oraz grupę artystyczną BEST, uczestniczą w koncertach muzycznych przygotowanych przez agencję artystyczną LIMBOS i zespół Orkiestra Dni Naszych. Biorą też udział w zajęciach pod hasłem "Lekcja w kinie".

W ciągu 7 minionych lat szkoła całkowicie zmieniła swój wygląd. Dzięki staraniom dyrektora Długołęckiego przeprowadzono termomodernizację całego obiektu szkolnego oraz szereg remontów, które zapewniły właściwe warunki do pracy i nauki. Swój całkowity wygląd zmieniła stołówka , odremontowano łazienki, korytarze, salę gimnastyczną, szatnie oraz część sal lekcyjnych. Znacznie wzbogaciła się również baza sportowa. W 2008 roku powstało nowe boisko do gry w piłkę nożną, które jest wykorzystywane przez całą społeczność lokalną. W 2011 roku do użytku oddana została skocznia w dal, w 2012 dodatkowa sala do gry w tenisa stołowego, a w 2014 boisko do gry w siatkówkę. 

W 2010 roku w ramach  projektu ,, Radosna szkoła’’ powstał plac zabaw oraz specjalna sala wyposażona w pomoce dydaktyczne, sportowe służące najmłodszym uczniom. Systematycznie rozbudowywany jest monitoring, wyposażane pomieszczenia, wzbogaca się baza dydaktyczna. W roku szkolnym 2013/2014 dzięki zaangażowaniu dyrektora oraz wsparciu Rady Rodziców w szkole pojawiły się 2 nowe pracownie, komputerowa i językowa.

    Wszystkie te działania stworzyły odpowiednie warunki do pracy dydaktyczno - wychowawczej. W ciągu kilku minionych lat staliśmy się jedną z najlepszych placówek nie tylko w mieście, ale i w województwie zajmując 2 miejsce pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011.

    Dużym zaufaniem obdarzyli szkołę rodzice dzieci 6 - letnich, którzy już w 2011 roku zapisali je do klasy I. Od tej pory w każdym roczniku powstawała jedna klasa , w której naukę rozpoczynały sześciolatki. Spotkało się to z dużym uznaniem władz oświatowych, bowiem w lutym 2013 roku szkołę odwiedził wiceminister oświaty p. Tadeusz Sławecki. Wizyta poprzedzona była konferencją pod hasłem,, Sześciolatek w szkole’’.

    Nasza szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią, dzięki twórczej pracy dyrektora wspieranego przez znakomitą kadrę, a w szczególności przez wicedyrektor p. J. Połujańską i kierownika administracji p. T. Lemieszek.

linia

     W roku 2014 stanowisko dyrektora szkoły powierzono p. Joannie Połujańskiej.  Swoją funkcję sprawowała przez 3 lata, do momentu włączenia naszej placówki do ZSO nr 4. Wcześniejsze doświadczenia wicedyrektora wpłynęły na charakter pracy pani dyrektor, która kontynuowała działania poprzednika oraz realizowała swoją wizję szkoły nowoczesnej i przyjaznej uczniom. Kadencję rozpoczęła przy wsparciu wicedyrektor p. Małgorzaty Lipińskiej-Kozak. Wspólnie z kadrą pedagogiczną starały się utrzymać wysoki poziom nauczania. W planach nadzoru pedagogicznego postawiony został nacisk na:

- działania kształtujące właściwe postawy uczniów, poprawiające relacje rówieśnicze oraz zapobiegające agresji wśród dzieci;

- rozwijanie zainteresowań i kompetencji uczniów;

- pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- monitorowanie realizacji podstawy programowej;

- bezpieczeństwo uczniów;

- wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania.

Uczniowie mogli korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających naukową, społeczną, kulturalną i sportową aktywność. W ofercie zajęć dodatkowych pojawiły się również zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 W latach 2014-2017 nasi uczniowie uzyskiwali wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na wszystkich szczeblach. Najważniejsze z nich to:

-konkursy organizowane przez KO w Lublinie - 9 laureatów, 12 finalistów;

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR - 4 bdb wyniki, 35 wyróżnień;

- Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy" – laureat;

- Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683.
Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów" – laureat;

- Konkurs Wiedzy o Żwirce i Wigurze organizowany przez Liceum Lotnicze w Dęblinie – I miejsce

- Ogólnopolski Konkurs Literacki "Jestem dumny, że jestem Polakiem" – I miejsce

- Ogólnopolski Bajkowy Konkurs Rysunkowy Plastka – 5 nagród głównych

- Powiatowy Konkurs Polonistyczny ,,Polonista Roku’’ – 9 laureatów

- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Utworów Adama Mickiewicza – I miejsce

-  Powiatowy XVIII JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI "TERAZ I TU" – laureatka;

- III miejsce w podsumowaniu rywalizacji sportowej szkół za rok szkolny 2015/2016 oraz w ramach programu „Lekkkoatletyka dla każdego”.

Nasi uczniowie na bieżąco uczestniczą i zdobywają nagrody w licznych konkursach organizowanych przez szkołę i różne instytucje miejskie:

- Bialskie Ligi Przedmiotowe

- konkursy literackie- ,,Ptakowiersz’’

- konkursy historyczne - ,,Mój region’’, ,,Moja mała ojczyzna’’

- konkursy plastyczne – ,,Karta świąteczna’’, ,,Bajki, bajeczki’’

- konkursy recytatorskie – Mały  Konkurs Recytatorski, Jesienny Konkurs Recytatorski

- Przeglądy Teatrów Profilaktycznych

- konkursy językowe

- cykliczne konkursy szkolne ( ortograficzny, matematyczny, cichego czytania)

   Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe, na których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności. W roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu ,,WF z Klasą’’. W ciągu całego roku realizowaliśmy szereg zadań z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej i uzyskaliśmy odpowiedni certyfikat. Kolejnym programem upowszechniającym sport wśród dzieci i młodzieży była ,,Lekkoatletyka dla każdego’’ finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W roku 2016/2017 utworzona została klasa sportowa o profilu: koszykówka dziewcząt i piłka nożna chłopców. Efektem w/w działań są osiągnięcia sportowe naszych uczniów w różnorodnych dyscyplinach sportowych, takich jak:

- pływanie,

- tenis,

- minikoszykówka,

- piłka nożna,

- siatkówka,

- szachy.

  Proces dydaktyczno – wychowawczy wspierają różnorodne działania i akcje kształtujące kompetencje obywatelskie i społeczne. W 2014 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego oddział w Białej Podlaskiej. Delegacja szkolna dwukrotnie brała udział w uroczystościach związanych z lotnictwem w Ustroniu i Cierlicku (Czechy)  oraz w ogólnopolskim konkursie wiedzy lotniczej. W roku szkolnym 2015/2016 przystąpiliśmy do pilotażowego programu ,,Biała Podlaska w historii’’. Założone cele - budowanie świadomego patriotyzmu, wyposażanie uczniów w wiedzę na temat naszej Małej Ojczyzny, jej historii i zwyczajów - realizowane były na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Różnorodne działania, dostosowane do konkretnych grup wiekowych angażowały wszystkich uczniów i nauczycieli.
Kolejnym niezwykle ważnym i nowatorskim projektem realizowanym dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiosna” jest ,,Akademia Przyszłości’’. W roku szkolnym 2016/2017 otworzyliśmy kolegium dla 12 dzieci i realizujemy pełny program inicjatywy. W tym samym roku powstał również Szkolny Klub Młodych Wolontariuszy. W ramach jego działania zorganizowano m.in.: wyjazdy i zbiórki rzeczy do Schroniska dla zwierząt „Azyl”, porządkowanie miejsc pamięci i pobliskiego cmentarza, spotkanie z wolontariuszką Światowych Dni Młodzieży, kolędowanie z kwestą na rzecz rodzin z Alleppo, spotkania z zasłużonymi osobami, zbiórki darów medycznych dla dzieci w Afryce. Przyłączyliśmy się również do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. W trakcie realizacji w/w zadań nasi uczniowie mieli okazję spotkać się ze znanymi ludźmi, którzy ciężką pracą osiągnęli sukces w swojej dziedzinie. Byli to: sportowiec Szymon Kołecki, młoda aktorka i piosenkarka Katarzyna Sawczuk oraz Dobromir Makowski – twórca projektu RapPedagogia.

Dużym wsparciem dla procesu wychowania są programy własne i profilaktyczne. W szkole oprócz wieloletnich, cyklicznych programów w kolejnych latach realizowane były:

- ,, Ze szkolnej ławy w świat’’

-  „Moje dziecko idzie do szkoły”

- ,,Bieg po zdrowie’’

- Program edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV -VI

- Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne z elementami treningu kontroli złości i programów: ,, Czuję tak jak myślę”, ,, Spójrz inaczej’’ i „Zaradny kot”

- zajęcia dla uczniów i rodziców ,,Trening pewności siebie’’, ,,Szkoła dla rodziców’’

- ogólnopolski program ,,Śniadanie daje moc’’

 W szkole w sposób zorganizowany i systematyczny kontynuowana jest:

- EDUKACJA TEATRALNA - spektakle prezentowane przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia,  spektakle profilaktyczne - grupa artystyczna BEST , przedstawienia szkolne;

- EDUKACJA MUZYCZNA- koncerty przygotowane przez agencję artystyczną LIMBOS , prezentacja szant, kolędowanie;

- EDUKACJA FILMOWA - ,, Lekcja w kinie”.

  W ciągu 3 lat pani dyrektor podejmowała również działania, które zmieniły szkołę w zadbaną i nowoczesną placówkę. Przeprowadzone zostały kolejne remonty sanitariatów, korytarzy i sal lekcyjnych. Doposażono stołówkę szkolną w sprzęt pozwalający na przygotowywanie zdrowych posiłków. Ogromną inwestycją była wymiana instalacji elektrycznej w segmencie C oraz nowa sieć światłowodowa doprowadzona do wszystkich pomieszczeń lekcyjnych. Dzięki funduszom pozyskanym z UM oraz wsparciu Rady Rodziców zakupiono nowe komputery do pracowni informatycznej i wielu sal, co z kolei pozwoliło na wprowadzenie w roku 2016 dziennika elektronicznego.

  W 2016 roku szkoła po raz kolejny skorzystała z oferty dotacji unijnych, przystępując do projektu EFS, który ma na celu podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania, rozwój zainteresowań i kompetencji uczniów oraz dostosowanie bazy szkoły do nowoczesnego procesu dydaktycznego. Autorką projektu pod szkolną nazwą ,,Od węgielka do diamentu’’ jest wicedyrektor p. Ewa Magdalena Korolczuk. Po zatwierdzeniu projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

 linia

KIEROWNICY I DYREKTORZY "DWÓJKI"

 

  p.  Wielechowska Alfreda     

1921 - 1928

 

   p. Steindal Edward             

1928 - 1929

 

   p. Korczówna Karolina        

1929 - 1932

 

   p. Żelekowska Karolina       

1932 - 1948

 

   p. Męczyński Wacław           

1948 - 1951

 

   p. Szczygielski Jan                

1951 - 1963

 

   p. Prorok Józefa                   

1963 - 1964

 

   p. Madej Józef                       

1964 - 1969

 

   p. Jędryczkowska Maria       

1969 - 1970

 

   p. Zubik Helena                       

1970 - 1978

 

   p. Bojczewski Wacław 

1978 - 1981

 

   p. Macuba Zbigniew              

1981 - 1982

 

   p. Kasprzyk Hanna                

1982 - 2002

 

  p. Osman Furmaniak Anna  

2002 - 2007

 

   p. Długołęcki Ireneusz  

 2007 - 2014

 

   p. Połujańska Joanna  

 2014 - 2017

 

   p. Stanisław Romanowski

 2017-2019

 

   p. Aleksandra Dopierała

  2019 

 

 

 

 

 

  

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.