foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

 

linia

Program Edukacyjny
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

"Ratujemy i Uczymy Ratować"

linia

objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP,
realizowany w klasach drugich i trzecich
prowadzą przeszkolone przez Fundację nauczyciele kształcenia zintegrowanego
panie:

mgr Mariola Borkusewicz,
mgr Katarzyna Leszczyńska
mgr Maria Protasiuk.

    Podczas prowadzonych zajęć dzieci uczą się
najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy:
od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon,
po wykonanie podstawowych czynności przy osobie poszkodowanej.

    Uczniowie na zakończenie otrzymują
certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Więcej informacji na stronie: http://www.wosp.org.pl/uczymyratowac/

linia

     ROK SZKOLNY 2017 / 2018    

    ROK SZKOLNY 2016 / 2017    

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.