DORADZTWO ZAWODOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 BIAŁA PODLASKA

       W ramach Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 2 im Bohaterskich Lotników Podlasia, podejmujemy się organizacji  różnorodnych działań wspierających uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Jedną z inicjatyw jaką realizujemy, są wycieczki do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej. Dzięki nim uczniowie mogą uzyskać informacje  na temat  specyfiki zawodów, czy  konkretnych branż . Nasi uczniowie  zapoznali  się atutami szkoły, którymi są:

  • możliwość zdobycia zawodu i tytułu technika;
  • korzystanie z dodatkowych kursów podnoszących kwalifikacje;
  • wysokie wyniki w nauce promowane są nagrodami finansowymi;
  • nauka z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktyczno-technicznej;
  • praktyczną naukę zawodu odbywającą się na warsztatach szkolnych i u pracodawców;
  • bogata oferta nowych i przyszłościowych kierunków kształcenia.