foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OBIADY

Ogłoszenie


    W roku szkolnym 2021/2022 wznawiamy system zamawiania posiłków "jem w szkole" wprowadzony w ubiegłym roku. System działa na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku szkolnym, a więc:
- logujemy się na stronie "jem w szkole" ( dane do logowania oraz breloczki są aktualne z poprzedniego roku)
- zaznaczamy dni w które dziecko będzie korzystało z obiadów
- system przekierowuje nas do płatności elektronicznej, wybieramy bank a następnie dokonujemy płatności
- płatności dokonujemy z góry jedynie na jeden miesiąc
Bardzo ważne jest aby dokonywać płatności maksymalnie na 3 dni robocze przed końcem miesiąca poprzez stronę internetową "jem w szkole". Przykładowo dokonując płatności na miesiąc październik system jest otwarty od 20.09.2021r. do 27.09.2021 r. Po tym terminie system płatności jest automatycznie zamknięty, dlatego też lepiej jest zaznaczyć większa liczbę dni w danym miesiącu, ponieważ każdy dzień można ewentualnie odwołać do godz. 8:00. W przypadkach gdy Państwo nie dokonali płatności prosimy o kontakt ze szkolą. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień, ponieważ na rozpoczęcie roku szkolnego płatności za miesiąc wrzesień dokonujemy od 01.09.2021- 05.09.2021.
Obiady będą wydawane w godz. 11:30- 14:30
Linki instruktażowe odnośnie zamawiania oraz odmawiania posiłku, które pomogą w obsłudze systemu "Jem w szkole" zamieszczamy poniżej:


Link do filmu instruktażowego: https://www.youtube.com/watch?v=3tVff9VNUeU

Link do filmu instruktażowego – zgłaszanie nieobecności:
 https://www.youtube.com/watch?v=3tVff9VNUeU

 RELIGIA

Wykaz podręczników do religii
Wydawnictwa Jedność
na rok szkolny 2021/2022

obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 2

Klasa 1 szkoła podstawowa – „Poznaję Boży świat”, wyd. Jedność
Klasa 2 szkoła podstawowa – „Odkrywam królestwo Boże”, wyd. Jedność
Klasa 3 szkoła podstawowa – „Jezus jest z nami”, wyd. Jedność
Klasa 4 szkoła podstawowa – „Miejsca pełne BOGActw, wyd. Jedność
Klasa 5 szkoła podstawowa – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, wyd. Jedność
Klasa 6 szkoła podstawowa – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, wyd. Jedność

Klasa 7 szkoła podstawowa - „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, wyd. Jedność
Klasa 8 szkoła podstawowa - „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”, wyd. Jedność

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.