foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Pasowanie na czytelnika"

       W bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość "Pasowanie na czytelnika". Uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się o zasadach wypożyczania książek, funkcjonowania biblioteki. Złożyli uroczyste ślubowanie i wypożyczył swoje pierwsze książki.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną 
pt. "SPEKTRUM AUTYZMU. Podobni - różni" 

w ramach projektu realizowanego przez Fundację SYNAPSIS - 

"ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i ich rodzin", 

którego celem jest zapobieganie stygmatyzacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zmiana niechętnych postaw wobec uczniów z ASD. 

Niezwykle ważna w tym względzie jest akceptacja grupy rówieśniczej, a jest ona tym większa, im większą wiedzę o autyzmie posiadają młodzi ludzie. Dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa - Rodziców, Opiekunów oraz Dzieci i Młodzież z naszej szkoły - do zgłębienia informacji na ten temat.

Ten obszerny, ciekawy materiał zawiera informacje dotyczące funkcjonowania osób z ASD, od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. Wskazuje ograniczenia związane z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także mocne strony osób z zespołem Aspergera.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.