foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

     Rozpoczynamy realizację projektu „Przedsiębiorcza wiosna” finansowanego przez program Erasmus+. Uzyskaliśmy ponad 30 000 euro na szkolenia nauczycieli na terenie UE. Już w listopadzie pierwsza grupa nauczycieli uda się na szkolenie metodyczne we Florencji. Planujemy również udział w kursach metodycznych  w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Islandii.

Cele  projektu to:

  • wzrost kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie umiejętności uczenia się oraz innowacyjności i przedsiębiorczości
  • wdrażanie nowych metod nauczania wpływających na zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny
  • dalszy rozwój międzynarodowego charakteru naszej szkoły

Adresatem projektu są uczniowie klas drugich liceum oraz klas 4-8 szkoły podstawowej. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoli wdrożyć w naszej szkole wiele nowych rozwiązań.

   

„BohaterON – włącz historię!”

        24 października w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu „BohaterON – włącz historię!” Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. W projekcie wzięli udział uczniowie klas Va, Vc, VIb i VIe, którzy przygotowali kartki, laurki i listy do powstańców. Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w lekcji historii na temat Powstania Warszawskiego przeprowadzonej przez p. Bożenę Gasek – Wojewoda. Podczas zajęć uczniowie pogłębili swoją wiedzę o tym wydarzeniu historycznym, rozwiązali zagadki historyczne oraz wysłuchali piosenki „Pałacyk Michla” w wykonaniu grupy uczniów z klasy 5c. Zajęciom towarzyszyła wystawa kartek do powstańca oraz plakatów przedstawiających życie i działania podczas Powstania Warszawskiego.

  

„Dobry bądź i szlachetny,
Bądź do pomocy gotowy!”.
/Wolfgang Goethe/

 linialinia

Poświęć chwileczkę, zakup babeczkę,   
Niewiele kosztuje, wspaniale smakuje!

25 października w holu głównym szkoły odbędzie się  „Kiermasz słodkości”.                 
Uczniowie z Klubu Młodego Wolontariusza będą sprzedawali wypieki: babeczki i ciasteczka. Koszt: 2 zł - małe, 3 zł - duże
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone  na potrzeby
Melisy Duran Mamani - małej dziewczynki z Boliwii,
której „Rodzicem Adopcyjnym” jest Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  w Białej Podlaskiej.

linia
Sport w szkole
linia
 
    Od dwóch lat z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego Pana Rafał Wlizło, Jarosława Makarewicza i Roberta Różańskiego na terenie naszej szkoły zostały uruchomione klasy sportowe, które na co dzień realizują rozszerzony program wychowania fizycznego wzbogacony o specjalistyczne zajęcia treningowe z piłki nożnej chłopców i koszykówki dziewcząt. Są to obecnie klasy VI B i V E. Nasi uczniowie dzięki tym zajęciom mają okazję poznawać tajniki szkolenia w swoich dyscyplinach, podnosić swoją sprawność fizyczną oraz rozwijać swoje pasje sportowe. Aby jeszcze uatrakcyjnić zajęcia sportowe nasi młodzi zawodnicy, w każdą środę uczestniczą na zajęciach z pływania podczas których uczą się i doskonalą swoje umiejętności pływackie. Uczniowie klas sportowych mają również możliwość rywalizacji w zawodach międzyszkolnych. Chłopcy rywalizują w mini Turnieju o Puchar Tymbarku, a dziewczęta rywalizują w Podlaskiej Lidze Koszykówki. Ponadto uczniowie reprezentują szkołę w licznych zawodach sportowych w wielu dyscyplinach.
Uczestnicy klas sportowych oprócz zajęć sportowych realizowanych w szkole mają również możliwość uczestniczenia w wielu innych inicjatywach o charakterze sportowym. W najbliższym czasie planowany jest wyjazd do Białki Tatrzańskiej w ramach Białej Szkoły, gdzie nasi podopieczni będą mieli okazję nauki i doskonalenia jazdy na nartach.
Pracą treningową w klasach sportowych na co dzień zajmują się: w klasie VI B (wychowawca Barbara Chwedoruk, trener Rafał Wlizło- koszykówka dziewcząt, Jarosław Makarewicz - piłka nożna chłopców) klasa V E (wychowawca Agnieszka Pawluczuk, trener Rafał Wlizło- koszykówka dziewcząt, Robert Różański - piłka nożna chłopców).
 
Ponadto w naszej szkole od 4 lat prowadzony jest i kontynuowany pilotażowy program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki przy współpracy Polskiego Związku Koszykówki, Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz Urzędu Miasta Biała Podlaska. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych klasy I-III prowadzi Pani Anna Zielińska, klasy IV Rafał Wlizło i klasy V również Rafał Wlizło. Dziewczęta poprzez te zajęcia podnoszą swoje umiejętności, rozwijają zainteresowania i talenty sportowe, ale przede wszystkim dobrze się bawią.
linia
  

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.