foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

Konkurs Recytatorski Utworów Adama Mickiewicza 
ELIMINACJE

      W naszej bibliotece odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Utworów Adama Mickiewicza. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Sebastian Rogalski z klasy V a, Wiktoria Zielińska z klasy VII c i Natalia Maksimiuk z klasy VII b będą reprezentować szkołę w Konkursie Wojewódzkim.

Gratulujemy wszystkim wykonawcom!

Bijemy rekord! Uczymy Ratować!

          16 października 2019r. w „Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca” uczniowie klas IV wzięli udział w ustanawianiu Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób w Polsce. Od godziny dwunastej przez 30 minut wszyscy z zaangażowaniem nieprzerwanie wykonywali cykle RKO – 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze na fantomach przekazanych przez WOŚP.
Uczniowie w klasie trzeciej uczestniczyli w zajęciach pierwszej pomocy w ramach programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Organizacją tej akcji w szkole zajęły się nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Mariola Borkusewicz, Katarzyna Leszczyńska i Maria Protasiuk.

Cieszymy się, ze przyczyniliśmy się do bicia Rekordu!!! 

       Miejski Dzień Edukacji Narodowej

           15 października w naszej szkole odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości, których przywitała pani dyrektor Aleksandra Dopierała. W trakcie przemówień padły podziękowania i serdeczne słowa skierowane do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Podkreślano ich wielką zasługę w kształtowaniu młodych pokoleń, ale też trud z jakim mierzą się na co dzień. Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk wręczył nagrody nauczycielom bialskich szkół wyróżnionych za pracę dydaktyczną i pedagogiczną. Życzenia pracownikom bialskiej oświaty złożył również Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Romanowski. Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy VI a pod kierunkiem p. Magdaleny Michalczuk i p. Joanny Połujańskiej oraz chór szkolny prowadzony przez p. Agnieszkę Kosińską. Dekorację przygotowała p. Marzena Majchrzak, a Samorząd Uczniowski p. Marzena Popek. Opiekę nad pocztem sztandarowym szkoły sprawowała p. Małgorzata Krywczuk.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.