foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 
 
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu 
do szkoły obwodowej, na podstawie zgłoszenia rodziców.
Lista kandydatów obwodowych wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.
 
 
"DotykaMy"
BARWNA Biblioteka Multimedialna
dla dzieci i młodzieży zaprasza wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VIII
do udziału w konkursie "DotykaMy".
Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody.
 
      REGULAMIN KONKURSU       
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Biała Podlaska KONKURS Dotyka MY 9 Stwórz książkę. sensoryczną OPOWIEDZ HISTORIĘ PRZEZ DOTYK twoja książka może pomóc innym dzieciom zrozumieć Åwiat Wiek uczestników: od 10 -do 15 lat KONKURS trwa do 10 maja 2021r. Prace należy dostarczyć do biblioteki "Barwnej" Szczegółowe informacje na stronie: www.mbp.org.pl „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego pochodzących Funduszu Promocji Kultury" Organizatorzy: Patroni medialni: MAOOC.CM Barna) radiobiper Podlasianin”
 
 

Poradnik dla uczniów i ich rodziców
"Z psychiatrią na ty"

  Z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta został utworzony poradnik dla dzieci i młodzieży, a także rodziców i opiekunów o zdrowiu psychicznym. Poradnik „Z psychiatrią na Ty!” jest realizowany w ramach porozumienia naukowego zawartego pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Zaproszenie do współpracy nad realizacją tego projektu edukacyjnego przyjęły także Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Nastoletni Azyl. Autorami pytań są pacjenci oddziałów psychiatrii w całej Polsce. Pytania dotyczą wszelkich kwestii związanych z leczeniem, organizacją opieki czy uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych. Poradnik dostępny jest pod linkiem: www.gov.pl/web/rpp/z-psychiatria-na-ty Poradnik będzie stopniowo rozszerzany o kolejne pytania i odpowiedzi. Będzie dostępny online na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

 CZYTAJ WIĘCEJ ... ZAKŁADKA: Poradniki informacje dla rodziców

SUKCES UCZENNIC KLAS ÓSMYCH

W POWIATOWYM KONKURSIE

ORGANIZOWANYM
PRZEZ TECHNIKUM ZDZ im. K. K. BACZYŃSKIEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

 KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Czytaj więcej...

GRATULUJEMY!

Lista kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Osoby zakwalifikowane do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia do placówki
od 09.04.2021r. od godz. 13.00 do 14.04.2021 r. do godz. 15.00
 
Istnieją 3 możliwe formy potwierdzenia woli:
 
1. Rodzic loguje się na swoje konto w systemie rekrutacji i potwierdza wolę używając podpisu cyfrowego
 
2.  Rodzic loguje się na swoje konto w systemie rekrutacji i potwierdza wolę dodając skan potwierdzenia woli.
 
3. Rodzic dostarcza papierowe potwierdzenie woli do szkoły

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.