foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

     Rozpoczynamy realizację projektu „Przedsiębiorcza wiosna” finansowanego przez program Erasmus+. Uzyskaliśmy ponad 30 000 euro na szkolenia nauczycieli na terenie UE. Już w listopadzie pierwsza grupa nauczycieli uda się na szkolenie metodyczne we Florencji. Planujemy również udział w kursach metodycznych  w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Islandii.

Cele  projektu to:

  • wzrost kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie umiejętności uczenia się oraz innowacyjności i przedsiębiorczości
  • wdrażanie nowych metod nauczania wpływających na zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny
  • dalszy rozwój międzynarodowego charakteru naszej szkoły

Adresatem projektu są uczniowie klas drugich liceum oraz klas 4-8 szkoły podstawowej. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoli wdrożyć w naszej szkole wiele nowych rozwiązań.

   

„BohaterON – włącz historię!”

        24 października w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu „BohaterON – włącz historię!” Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. W projekcie wzięli udział uczniowie klas Va, Vc, VIb i VIe, którzy przygotowali kartki, laurki i listy do powstańców. Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w lekcji historii na temat Powstania Warszawskiego przeprowadzonej przez p. Bożenę Gasek – Wojewoda. Podczas zajęć uczniowie pogłębili swoją wiedzę o tym wydarzeniu historycznym, rozwiązali zagadki historyczne oraz wysłuchali piosenki „Pałacyk Michla” w wykonaniu grupy uczniów z klasy 5c. Zajęciom towarzyszyła wystawa kartek do powstańca oraz plakatów przedstawiających życie i działania podczas Powstania Warszawskiego.

  

„Dobry bądź i szlachetny,
Bądź do pomocy gotowy!”.
/Wolfgang Goethe/

 linialinia

Poświęć chwileczkę, zakup babeczkę,   
Niewiele kosztuje, wspaniale smakuje!

25 października w holu głównym szkoły odbędzie się  „Kiermasz słodkości”.                 
Uczniowie z Klubu Młodego Wolontariusza będą sprzedawali wypieki: babeczki i ciasteczka. Koszt: 2 zł - małe, 3 zł - duże
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone  na potrzeby
Melisy Duran Mamani - małej dziewczynki z Boliwii,
której „Rodzicem Adopcyjnym” jest Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  w Białej Podlaskiej.

linia
Sport w szkole
linia
 
    Od dwóch lat z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego Pana Rafał Wlizło, Jarosława Makarewicza i Roberta Różańskiego na terenie naszej szkoły zostały uruchomione klasy sportowe, które na co dzień realizują rozszerzony program wychowania fizycznego wzbogacony o specjalistyczne zajęcia treningowe z piłki nożnej chłopców i koszykówki dziewcząt. Są to obecnie klasy VI B i V E. Nasi uczniowie dzięki tym zajęciom mają okazję poznawać tajniki szkolenia w swoich dyscyplinach, podnosić swoją sprawność fizyczną oraz rozwijać swoje pasje sportowe. Aby jeszcze uatrakcyjnić zajęcia sportowe nasi młodzi zawodnicy, w każdą środę uczestniczą na zajęciach z pływania podczas których uczą się i doskonalą swoje umiejętności pływackie. Uczniowie klas sportowych mają również możliwość rywalizacji w zawodach międzyszkolnych. Chłopcy rywalizują w mini Turnieju o Puchar Tymbarku, a dziewczęta rywalizują w Podlaskiej Lidze Koszykówki. Ponadto uczniowie reprezentują szkołę w licznych zawodach sportowych w wielu dyscyplinach.
Uczestnicy klas sportowych oprócz zajęć sportowych realizowanych w szkole mają również możliwość uczestniczenia w wielu innych inicjatywach o charakterze sportowym. W najbliższym czasie planowany jest wyjazd do Białki Tatrzańskiej w ramach Białej Szkoły, gdzie nasi podopieczni będą mieli okazję nauki i doskonalenia jazdy na nartach.
Pracą treningową w klasach sportowych na co dzień zajmują się: w klasie VI B (wychowawca Barbara Chwedoruk, trener Rafał Wlizło- koszykówka dziewcząt, Jarosław Makarewicz - piłka nożna chłopców) klasa V E (wychowawca Agnieszka Pawluczuk, trener Rafał Wlizło- koszykówka dziewcząt, Robert Różański - piłka nożna chłopców).
 
Ponadto w naszej szkole od 4 lat prowadzony jest i kontynuowany pilotażowy program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki przy współpracy Polskiego Związku Koszykówki, Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz Urzędu Miasta Biała Podlaska. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych klasy I-III prowadzi Pani Anna Zielińska, klasy IV Rafał Wlizło i klasy V również Rafał Wlizło. Dziewczęta poprzez te zajęcia podnoszą swoje umiejętności, rozwijają zainteresowania i talenty sportowe, ale przede wszystkim dobrze się bawią.
linia
  

"WSTAŃCIE CHODŹMY!"

       Dzień Papieski to dzień w którym cieszymy się, że papieżem został Polak. Każdego roku ma on inne hasło. W tym roku są to słowa Jana Pawła II "WSTAŃCIE CHODŹMY!" - wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Klasa II c wstała od swoich ławek i ochoczo wzięła się do pracy, aby przypomnieć społeczności szkoły życie i nauczanie tego wielkiego Polaka. Wspierała ich schola z parafii św. Michała Archanioła pod kierownictwem p. Katarzyny Kozłowskiej i p. Karola Sudewicza - taty uczennicy klasy II c. Nad całością czuwały panie Beata Senczyk i Mariola Borkusewicz.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.