foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK 2019
Z KLASĄ 4C

            W dniach 13 maja – 26 maja w naszej szkole odbędzie się zbiórka książek. Każdy będzie mógł przynieść książkę i włożyć ją do specjalnie przygotowanego pudełka na holu szkoły. 
Zebrane książki przekażemy szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej.
Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 roku - ważne, aby były w bardzo dobrym stanie technicznym, takie jakie przekazalibyście bliskim w potrzebie. 

Liczymy na Was!

 

Podobny obraz

GALA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „POLONISTA ROKU 2019”

            Słowami  C.K. Norwida ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”  dnia 10 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej, w obecności laureatów i zaproszonych gości, na czele  z dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Panią Małgorzatą Kiec, prezydentem Miasta Biała Podlaska Panem Michałem Litwiniukiem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji UM w Białej Podlaskiej Panem Stanisławem Romanowskim  została uroczyście podsumowana XI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku”, organizatorem, którego jest Szkoła Podstawowa nr 2  im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Konkurs ,,Polonista Roku” został objęty patronatem honorowym: Kuratora Oświaty w Lublinie – Pani Teresy Misiuk, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej –Pana Michała Litwiniuka, Starosty  Powiatu Bialskiego – Pana Mariusza Filipiuka. Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu od 11 lat sprawuje zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie
- Pani dr hab. Dorota Piekarczyk.

             W roku szkolnym 2018/2019 do konkursu przystąpiło 328 uczniów z 21szkół województwa lubelskiego.  W etapie finałowym, który odbył się 27 marca 2019 roku uczestniczyło 57 osób. W kategorii klas III-IV wyłoniono 9 laureatów, natomiast w grupie klas V-VI 12. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2.

Na przestrzeni lat 2009 – 2019 w konkursie wzięło udział 4176 uczniów. Do etapu finałowego przystąpiło 529 finalistów. Łącznie Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 202 laureatów.

Wystąpienia zaproszonych gości, jak również zaprezentowana przez młodzież szkoły część artystyczna podkreślały najważniejsze wartości każdego narodu, jego historię,  tradycję i poszanowanie mowy ojczystej, które każdy wrażliwy  humanista odnajdzie w pięknie literatury, kulturze żywego słowa, bo przecież: ,,chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...”.

            Merytoryczną organizacją konkursu zajęły się: p. Anna Kaliszczuk, p. Anna Szkodzińska, p. Iwona Sacharuk.

Oprawę artystyczną przedsięwzięcia współtworzyły: p. Anna Kaliszczuk, p. Joanna Połujańska, p. Agnieszka Kosińska,  p. Marzena Majchrzak.

 Podobny obraz

Podobny obraz

 

 

38 Mały Konkurs Recytatorski

            30.04.2019 odbył się w bibliotece szkolny etap 38 Małego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas I -VI. Pierwsze miejsce zajęli: Emilia Jasińska z klasy II c, Justyna Zimnik z II c, Katarzyna Piwoni z IV f, Julia Pieńkowska z V a oraz Piotr Jędrzejczyk z V c. Drugie miejsca zajęli:
Olga Maksymiuk z II a, Paulina Borowska z II a, Aleksandra Dejneka z I d, Magdalena Hawryluk z IVc i Jagoda Jung z IV c.

Gratulujemy zwycięzcom!

 

 

"Ziemia -planeta ludzi - jak długo?"

Z dumą informujemy o sukcesie naszych uczniów
w konkursie plastycznym "Ziemia -planeta ludzi - jak długo?".

Aleksander Demianiuk z klasy 5f zajął I miejsce.
Zuzanna Harmider z klasy 7b zdobyła nagrodę w kategorii klas 7- 8.
Olga Kiryluk z klasy 4d zdobyła wyróżnienie.
Nauczyciel przygotowujący: pani Marzena Majchrzak
GRATULUJEMY!

 

 

 

MECZ SIATKÓWKI

1 kwietnia dzięki inicjatywie WOLONTARIUSZY z klasy 6 c, na hali sportowej IV LO im. S. Staszica
odbył się mecz siatkówki NAUCZYCIE – UCZNIOWIE.

W meczu brali udział nauczyciele :
p. Barbara Chwedoruk, p. Marek Duda, p. Anna Grytczuk,
p. Marzena Majchrzak, p. Wiesława Wieliczuk, p. Zofia Zielińska
oraz uczniowie z klas 6, 7 i 8 .

Mecz zakończył się wynikiem 3 : 1 dla NAUCZYCIELI.
BRAWO!!!...

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.