foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 RELIGIA

Wykaz podręczników do religii
Wydawnictwa Jedność
na rok szkolny 2021/2022

obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 2

Klasa 1 szkoła podstawowa – „Poznaję Boży świat”, wyd. Jedność
Klasa 2 szkoła podstawowa – „Odkrywam królestwo Boże”, wyd. Jedność
Klasa 3 szkoła podstawowa – „Jezus jest z nami”, wyd. Jedność
Klasa 4 szkoła podstawowa – „Miejsca pełne BOGActw, wyd. Jedność
Klasa 5 szkoła podstawowa – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, wyd. Jedność
Klasa 6 szkoła podstawowa – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, wyd. Jedność

Klasa 7 szkoła podstawowa - „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, wyd. Jedność
Klasa 8 szkoła podstawowa - „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”, wyd. Jedność

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.