foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

„Sukces to nie przypadek.
 To ciężka praca, wytrwałość, nauka, poświęcenie,
a przede wszystkim miłość do tego, co robisz…”
 (R. Pele)

linia

Zosia Sudewicz

uczennica klasy VIIIc
uzyskała tytuł laureata
w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym
organizowanym
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

GRATULUJEMY,
życząc fascynujących spotkań z literaturą,
trafnych wyborów
i dalszych sukcesów w życiu osobistym.

 nauczyciel przygotowujący Anna Kaliszczuk

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.