foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

e-Dziennik

UBEZPIECZENIE

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

ŚWIETLICA SZKOLNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

        W dniu dzisiejszym delegacja ZSO nr 4 brała udział w uroczystościach upamiętniających
81 rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

Zespół reprezentował poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2. Delegacja ZSO nr 4 złożyła kwiaty w imieniu bialskich szkół. Nasi uczniowie wzięli również udział w występie artystycznym.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.