foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

APEL PODSUMOWUJĄCY PIERWSZY SEMESTR (Część 1)

     31 stycznia na sali gimnastycznej podsumowaliśmy osiągnięcia naszych uczniów w pierwszym semestrze roku 2019/20. Pani dyrektor Aleksandra Dopierała oraz pan wicedyrektor Krzysztof Ulita wręczyli dyplomy uczniom klas 4-8 za 100% frekwencję oraz najlepsze wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie klas 1-3 otrzymali dyplomy za bardzo dobry wynik i wyróżnienie w konkursach matematycznych "Alfik" i "Synapsik". Nagrodzono również uczniów wyróżniających się postawą w działaniach na rzecz szkoły i środowiska. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.