foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

linia
Sport w szkole
linia
 
    Od dwóch lat z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego Pana Rafał Wlizło, Jarosława Makarewicza i Roberta Różańskiego na terenie naszej szkoły zostały uruchomione klasy sportowe, które na co dzień realizują rozszerzony program wychowania fizycznego wzbogacony o specjalistyczne zajęcia treningowe z piłki nożnej chłopców i koszykówki dziewcząt. Są to obecnie klasy VI B i V E. Nasi uczniowie dzięki tym zajęciom mają okazję poznawać tajniki szkolenia w swoich dyscyplinach, podnosić swoją sprawność fizyczną oraz rozwijać swoje pasje sportowe. Aby jeszcze uatrakcyjnić zajęcia sportowe nasi młodzi zawodnicy, w każdą środę uczestniczą na zajęciach z pływania podczas których uczą się i doskonalą swoje umiejętności pływackie. Uczniowie klas sportowych mają również możliwość rywalizacji w zawodach międzyszkolnych. Chłopcy rywalizują w mini Turnieju o Puchar Tymbarku, a dziewczęta rywalizują w Podlaskiej Lidze Koszykówki. Ponadto uczniowie reprezentują szkołę w licznych zawodach sportowych w wielu dyscyplinach.
Uczestnicy klas sportowych oprócz zajęć sportowych realizowanych w szkole mają również możliwość uczestniczenia w wielu innych inicjatywach o charakterze sportowym. W najbliższym czasie planowany jest wyjazd do Białki Tatrzańskiej w ramach Białej Szkoły, gdzie nasi podopieczni będą mieli okazję nauki i doskonalenia jazdy na nartach.
Pracą treningową w klasach sportowych na co dzień zajmują się: w klasie VI B (wychowawca Barbara Chwedoruk, trener Rafał Wlizło- koszykówka dziewcząt, Jarosław Makarewicz - piłka nożna chłopców) klasa V E (wychowawca Agnieszka Pawluczuk, trener Rafał Wlizło- koszykówka dziewcząt, Robert Różański - piłka nożna chłopców).
 
Ponadto w naszej szkole od 4 lat prowadzony jest i kontynuowany pilotażowy program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki przy współpracy Polskiego Związku Koszykówki, Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz Urzędu Miasta Biała Podlaska. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych klasy I-III prowadzi Pani Anna Zielińska, klasy IV Rafał Wlizło i klasy V również Rafał Wlizło. Dziewczęta poprzez te zajęcia podnoszą swoje umiejętności, rozwijają zainteresowania i talenty sportowe, ale przede wszystkim dobrze się bawią.
linia
  

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.