foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

       Były długie przygotowania, były emocje i ten najważniejszy moment - pasowanie na ucznia. W pięknie przystrojonej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pana Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka, gości, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pierwszoklasistów, witała pani dyrektor szkoły Aleksandra Dopierała kierując do nich wiele ciepłych słów. Przed ślubowaniem dzieci zaprezentowały ciekawy i bogaty program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń: Anny Szkodzińskej, Joanny Borysiuk, Haliny Szelest oraz Agnieszki Maksymiuk. Uczniowie otrzymali tego dnia pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.