foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

5 f i 5 c w Bibliotece Barwnej

W dniach 2 i 4 października 2019r. klasa 5 f i 5 c pod opieką pani Beaty Szeniawskiej i pani Joanny Koplejewskiej odwiedziły Bibliotekę Barwną. Uczniowie zwiedzili bibliotekę, poznali zasady korzystania z różnorodnych zbiorów oraz uczestniczyli w interesujących zajęciach edukacyjno - integracyjnych.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.