foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

Znalezione obrazy dla zapytania światowy dzień tabliczki mnożenia 2019IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

          Nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, której głównym organizatorem jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka. Koordynatorzy lokalni: Małgorzata Lipińska-Kozak, Mariola Borkusewicz i Barbara Chwedoruk odpowiadali za promocję i organizację akcji w szkole.

W dniach 23.09.2019-03.10.2019 prowadzono kampanię informacyjną oraz ćwiczono sprawność rachunkową. Przygotowane zostały w różnych miejscach szkoły 3 tablice informacyjne upowszechniające ideę akcji, harmonogram oraz sprytne sposoby na obliczenia w rachunku pamięciowym. Odbyła się rekrutacja do komisji i patroli egzaminacyjnych. Z zainteresowanych uczniów klas II-VII, po pomyślnym zdaniu przez nich egzaminów, powołano 4 komisje oraz 3 patrole egzaminacyjne, łącznie 40 osób. Były to zespoły cztero- i pięcioosobowe złożone z uczniów w różnym wieku.

04.10.2019r. odbyła się uroczysta inauguracja IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. O godzinie 8.20 rozpoczęto pierwsze egzaminy. Podczas przerw pracowały 4 komisje, które przeprowadzały egzaminy ustne. Na lekcje (głównie matematyki) wchodziły patrole egzaminacyjne, które przeprowadzały egzaminy pisemne dla zainteresowanych uczniów. Akcja trwała od godz. 8.00 - 13.00 i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przeegzaminowano 527 osób. Nietypowa forma sprawdzania umiejętności matematycznych budziła dużo pozytywnych emocji i dumy, w przypadku otrzymania imiennego certyfikatu. Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia uzyskało 186 zdających.  

Wyrażamy słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych w tę akcję.

GRATULUJEMY!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.