foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

Znalezione obrazy dla zapytania światowy dzień tabliczki mnożenia 20194 października 2019r.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

ZOSTAŃ
EKSPERTEM TABLICZKI MNOŻENIA

ZDAJ
EGZAMIN NA 6!

      Akcja jest okazją do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Wiedza z tabliczki mnożenia sprawdzana jest podczas krótkich egzaminów. Egzaminatorami są uczniowie. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują chętne osoby - kolegów oraz dorosłych. Czas na podanie poprawnych odpowiedzi wynosi 3 minuty. Osoba, która zdała egzamin, otrzymuje imienny certyfikat uprawniający do otrzymania oceny celującej z matematyki za sprawność rachunkową.

HARMONOGRAM AKCJI ŚDTM

8:00 i 8:55       Ceremonia otwarcia ŚDTM 2019 w dwóch turach na łączniku szkoły

8:45 – 12:45    Egzaminy ustne podczas przerw w 3 miejscach: łącznik, korytarz E i F I piętro

                         Egzaminy pisemne w salach lekcyjnych

13:00               Podsumowanie akcji

   PLAKAT ŚDTM 2019   

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY.

ŻYCZYMY SUKCESÓW W NAUCE!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.