foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

 

"Fundacja dla Rodaka" 

      17 września 2019r. członków Klubu Młodego Wolontariusza z klasy 5e odwiedziła wolontariuszka "Fundacji dla Rodaka" pani Katarzyna Dubisz.
 
    CZYTAJ ZAKŁADKA  KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA
 
 

Najmłodsze SMOCZKI

        Nasza najmłodsza grupa dziewczynek z klas I-III w Szkolnym Młodzieżowym Ośrodku Koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej.

Działamy

 SMOK
Biała Podlaska

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.