foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

Wycieczka klasy 4a

         Dla tych, którzy chcą spotkać się z unikatowymi i niepowtarzalnymi zawodami, jest dobra wiadomość. Niedaleko Białej Podlaskiej na terenie Zespołu Dworsko Parkowym w Roskoszy znajduję się wioska „Ginących Zawodów”. Właśnie tu dnia 17 września 2019 r. uczniowie klasy 4a wraz z opiekunami Inną Tkhorevską oraz Katarzyną Kulicką poznali, kim jest kowal, kołodziej i rymarz, czym się zajmują strzecharz, zdun, kamieniarz, tkacz oraz piekarz, cukiernik i wędliniarz. We wspaniałej atmosferze poszerzaliśmy nie tylko swoją wiedzę o świece. Może dzięki tej wycieczce niektórzy z nas znaleźli inspiracje do tego, kim zostaną w przyszłości?

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.