foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

linia

 "Pamięć historii żyje w nas..."

1 września 1939 roku wojska niemieckie, przekraczając granicę Rzeczpospolitej, rozpoczęły II wojnę światową

             80. rocznicę tych wydarzeń uczciła społeczność naszej szkoły. W podniosłej atmosferze uczniowie klasy VII c i chór szkolny, poprzez montaż słowno-muzyczny, odsłonili karty i obrazy II wojny światowej. Wybrzmiały najważniejsze wydarzenia historyczne  i złożono hołd TYM, dzięki którym, my żyjemy w wolnej Polsce.

Część artystyczna oraz tematyczna dekoracja ukazały, że wolność i poszanowanie drugiego człowieka są najważniejszymi wartościami każdego narodu.

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy VII c i chór szkolny pod kierunkiem
p. Anny Kaliszczuk i p. Agnieszki Kosińskiej. Dekorację wykonała p. Marzena Majchrzak.

linia

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.