foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

DORADZTWO ZAWODOWE

Sport

NAUCZANIE ZDALNE

JUBILEUSZ 100 - lecia szkoły

Egzamin ósmoklasisty

Polonista Roku

PRZEDSIĘBIORCZA WIOSNA

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

KASA ZAPOMOGOWA

Rekrutacja

  ZEBRANIA Z RODZICAMI  

w

 SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

  10 września 2019 r. (wtorek)  

Godz. 16:00 – zebrania klas I – III 

Godz. 16:45 – zebrania klas IV – VIII 

Godz. 17:00 – zebranie Prezydium Rady Rodziców

Godz. 17:30posiedzenie plenarne Rady Rodziców

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.