WYNIKI I ETAPU BIALSKIEJ LIGI MATEMATYCZNEJ
  KLASY VI  
  KLASY V   
  KLASY IV  
 
Wyniki uczniów, którzy nie dostarczyli oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku nie zostały umieszczone. Zainteresowane osoby prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły (informacje o wynikach nie będą przekazywane telefonicznie).
 
ZAPRASZAMY NA DRUGI ETAP LIGI MATEMATYCZNEJ 9.01.2019 GODZ. 16.00
 
II ETAP: SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB
 
System dziesiątkowy
 Rachunki pamięciowe na dużych liczbach
 Jednostki długości
 Jednostki masy
System rzymski
Kalendarz, zegar