foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PREMIERA FILMOWA


      30 listopada 2018 roku odbyła się premiera filmiku klasy 4c „Szacun Awards 2018”, na którą licznie przybyli rodzice oraz dyrekcja szkoły. W filmie zaprezentowano scenki z życia szkolnego oraz w autobusie, prezentujące właściwe wzory do naśladowania. Od początku roku szkolnego uczniowie klasy 4c uczestniczą w programie „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” Fundacji ABCXX1 – Cała Polska czyta dzieciom”. Na zajęciach uczniowie rozmawiali o ważnych w życiu człowieka wartościach. Nagrywali filmiki i wywiady z rodzicami na temat szacunku – komu go okazywać i w jaki sposób, które następnie były prezentowane podczas godzin wychowawczych.

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.