foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

Plan lekcji

Rekrutacja

   

Akcja „Kromka chleba dla sąsiada”

      Zebraliśmy żywność w ramach akcji Kromka chleba dla sąsiada55 uczniów SP nr 2 w Białej Podlaskiej (wolontariuszy i kandydatów do SKC) pod opieką P. Barbary Wysokińskiej kolejny raz zaangażowało się w pomoc potrzebującym.
Znalezione obrazy dla zapytania Akcja „Kromka chleba dla sąsiada”

        20 września 2019 r.  o godz. 14.00 w sklepach sieci Biedronka, ruszyła kolejna zbiórka żywności organizowana w ramach akcji „Kromka chleba dla sąsiada”. Celem przedsięwzięcia było wsparcie starszych osób w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich los poprzez zbieranie produktów żywnościowych pierwszej potrzeby. Zbiórka żywności odbyła się w dniach od 20 do 21 września w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym.

 


32 Szkolne Koło Caritas
Publiczne Gimnazjum nr 2

im
. Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej

10 lat

2008 - 2018

Powołanie 32 SKC odbyło się 19 maja 2008 r.

Patronem naszego Koła jest Matka Teresa z Kalkuty.

Pierwsi wolontariusze

 

 

 Jak zostaje się wolontariuszem SKC?

 • Trzeba mieć wolę i chęć bezinteresownego pomagania potrzebującym
 • Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców
 • Należy też podpisać stosowne porozumienie
 • Kandydaci zapoznają się z przepisami o wolontariacie
 • Ważne jest poznanie zadań i odpowiedzialności…
 • Wskazane jest też mieć czas na wolontariat
 • Wypełnia się odpowiednią deklarację
 • Potrzebne jest także zdjęcie do legitymacji
 • Kandydaci odbywają okres próbny (około 3 miesięcy)

Każdy wolontariusz pisze własne opracowanie na podstawie książki 
pt. "Zostań wolontariuszem Caritas".

 


Po pozytywnie zakończonym okresie próbnym wręczane są wolontariuszom
legitymacje.

 

Legitymacje wręczane są podczas Mszy Świętej
w Parafii św. Michała Archanioła

 

 

Podczas wręczania legitymacji z wolontariuszami są:

 • Dyrekcja Caritas Diecezji Siedleckiej
 • Dyrekcja Szkoły
 • Wychowawcy
 • Ksiądz Proboszcz i współpracujący księża
 • Najbliżsi: rodzice, rodzeństwo…
 • Wspólnota eucharystyczna zgromadzona na Mszy Świętej.

Czym się zajmujemy?

Pomagamy innym z własnej woli i bezinteresownie.
Uczestniczymy w wielu akcjach, które mają na celu ułatwianie innym życia.

Pracujemy w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Pomagamy tym,  których dotknęły różne nieszczęścia.
Za pracę nie otrzymujemy wynagrodzenia.

 

Dlaczego funkcjonujemy jako wolontariusze?

- Taką mieliśmy wolę.
- Rodzice nasi wyrazili zgodę.
- Inni umożliwiają nam takie zaangażowanie.

Współpracujemy z:

 •  Caritas Diecezji Siedleckiej
 •  Parafią św. Michała Archanioła
 •  Grupą charytatywną w Par. św. Anny
 • Angażujemy się na terenie miasta i szkoły
 • Podejmujemy różne działania zgodnie z potrzebami

Współpraca
z Caritas Diecezji Siedleckiej
 

 • Uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych
 • Włączamy się w akcje prowadzone przez Caritas naszej diecezji
 • Bierzemy udział w diecezjalnych i ogólnopolskich zjazdach wolontariuszy.
 • Zbieramy żywność w sklepach sieci: Biedronka, Społem

Spotkania w Caritas
Ośrodek w Białej Podlaskiej

Uczestniczymy we wspólnych mszach świętych i rekolekcjach…

 

Bierzemy udział w spotkaniach informacyjnych.

 

Oglądaliśmy występy osób niepełnosprawnych.

Występowaliśmy dla osób niepełnosprawnych.
Zaprosiliśmy do naszej szkoły pracowników i osoby niepełnosprawne na przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez grupę teatralną działającą w naszej szkole.

  Próbowaliśmy swoich sił w pracowni garncarskiej.
Poznawaliśmy życie niepełnosprawnych w Ośrodku.
Z ciekawością słuchaliśmy ludzi tam pracujących.
Wspieraliśmy Caritas rozdając ulotki.
Braliśmy udział w obchodach Dnia Godności
z Osobą Niepełnosprawną.
Byliśmy zapraszani i uczestniczyliśmy w Festiwalach Filmowych Twórczości
Osób Niepełnosprawnych.
Bardzo dziękujemy!

Braliśmy udział w diecezjalnych zjazdach wolontariuszy
w Siedlcach i Pratulinie. 
W Pratulinie dwukrotnie zdobyliśmy I miejsce w terenowej grze dydaktycznej. Gra była rewelacyjna.
Dziękujemy i czekamy na następne!

Systematycznie uczestniczymy w następujących zbiórkach żywności:

Podziel się posiłkiem

Kromka Chleba

Podziel się z potrzebującymi tym,

czego im brakuje

Tak. POMAGAM!

Kup coś NIE dla siebie

Świąteczna zbiórka żywności

Kromka Chleba dla sąsiada

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.