KMW - PROJEKT

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

 linia

„ Im więcej kto opuszczony
z tym większą miłością służyć mu trzeba…”

      Zespół dziewczynek  z klasy V b, należących do Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza:  Maria Guziuk, Martyna Jarocka, Natalia Maksimiuk, Patrycja Malinowska, Wiktoria Nogal włączył się w realizację ogólnopolskiego Projektu „ Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba…” – w myśl Brata Alberta Chmielowskiego”

   Projekt trwał od połowy października 2017 r. do połowy stycznia 2018 r. Głównym celem Projektu była popularyzacja wiedzy o życiu i działalności św. Brata Alberta oraz rozwijanie w uczestnikach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza samotnego i chorego.

     Wolontariuszki przygotowały i przeprowadziły szereg działań charytatywno-pomocowych polegających na spotkaniu z drugim, potrzebującym człowiekiem, żyjącym obok nich, w ich społeczności szkolnej.

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.