foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

DOKUMENTY
strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335strzala-ruchomy-obrazek-0335
strzala-ruchomy-obrazek-0335

LIST DYREKTORA SZKOŁY DO RODZICÓW

strzala-ruchomy-obrazek-0335

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA

strzala-ruchomy-obrazek-0335

UCHWAŁA RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

strzala-ruchomy-obrazek-0335

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO BIAŁA PODLASKA
OD 1 WRZEŚNIA 2018r. 

strzala-ruchomy-obrazek-0335

ZGŁOSZENIE 
DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO BIAŁA PODLASKA 
OD 1 WRZEŚNIA 2018r.

strzala-ruchomy-obrazek-0335

HARMONOGRAM
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH

strzala-ruchomy-obrazek-0335

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

strzala-ruchomy-obrazek-0335

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.