foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 linia

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

linia

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: p. Małgorzata Kozioł

V - ce Przewodniczący: p. Renata Konasiuk

Skarbnik: p. Dorota Dmitruk

Sekretarz: p. Edyta Szostakiewicz

Członkowie Rady:

p. Agnieszka Osipiuk
p. Bożena Sawczuk
p. Agnieszka Żywicka
p. Renata Szwed 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: p. Anna Seweryn

Członkowie Komisji:

p. Ewa Razukiewicz

p. Sylwia Radecka Wicedyrektor SP 2

KSIĘGOWA RADY RODZICÓW

p. Teresa Lemieszek

linia

    

      Szanowni Państwo posyłając Swoje dzieci do SP2- WY również staliście się częścią społeczności tej Szkoły,  dlatego z  zwracamy się do WAS z gorącą prośbą o wpłatę składek na Radę Rodziców. Zebrane pieniądze pozwolą nam zrealizować założone cele.

W ubiegłym roku szkolnym z zebranych pieniędzy sfinansowaliśmy między innymi :

  • upominki dla pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia,
  • wyjazdy uczniów na olimpiady i konkursy,
  • zapomogi pieniężne dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach,
  • obiady dla dzieci najbardziej potrzebujących,
  • zakupiliśmy książki na zakończenie roku dla dzieci Klas III
  • niektóre klasy uzyskały dofinansowanie do wycieczek szkolnych.

 W bieżącym roku szkolnym chcielibyśmy, aby lista wykonanych zadań była jeszcze bogatsza, ale to będzie możliwe jedynie dzięki Państwa hojności. Bardzo dziękujemy tym osobom, które dokonały już wpłat składek na Radę Rodziców.

Pozostałych Rodziców prosimy o wpłaty -każda złotówka zwiększa nasze możliwości działania.

W  ubiegłym roku szkolnym uchwalona została składka dodatkowa której celem był zakup nowego sztandaru dla Szkoły.  Dzięki Państwa wsparciu udało się zrealizować zamierzony cel nowy sztandar SP2 jest już w trakcie szycia w pracowni haftu artystycznego.

Prawdopodobnie jeszcze w tym  roku kalendarzowym będzie on reprezentował naszą szkołę na uroczystościach szkolnych i miejskich.

W roku bieżącym  przedstawiliśmy pomysł wybudowania dla dzieci siłowni na świeżym powietrzu. Pomysł spotkał się z aprobatą wszystkich członków Rady Rodziców, na zebraniu RR została uchwalona składka dodatkowa w roku szkolnym 2017/2018 która będzie przeznaczona na ten cel w wysokości 20 zł.

Mamy nadzieję, że również w tym roku wesprzecie Państwo nasze działania i po wakacjach dzieci będą mogły cieszyć się siłownią na świeżym powietrzu. 
Szanowni Rodzice – pamiętajmy każda wpłacona złotówka na RR wróci do dzieci poprzez zadania jakie realizujemy tak naprawdę wspierając nasze działania wspieracie Państwo dzieci uczące się w NASZEJ Szkole.
                Zapraszamy do polubienia naszego profilu na fb- Rada Rodziców SP2 Biała Podlaska

linia 

Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

   do księgowej Rady Rodziców
- wtorek w godzinach 7:30 - 12:00
- czwartek w godzinach 12:00 - 15:30

  bezpośrednio na konto Rady Rodziców 49 8025 0007 0019 5012 2000 0010

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.