foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!"

/M. Rej/

  Znalezione obrazy dla zapytania biała podlaska herb          Znalezione obrazy dla zapytania teresa misiuk lubelski kurator oświaty          Znalezione obrazy dla zapytania biała podlaska herb  

Podobny obraz

Gala Wojewódzkiego Konkursu
,,Polonista Roku 2018”

       W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ – słowami: ,,mówię o tobie z dumą, myślę o tobie z troską, jesteś drogim skarbem, moją kochaną Polską”, dnia 26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej, w obecności laureatów i zaproszonych gości, na czele z dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Panią Małgorzatą Kiec oraz zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie - Panią Dorotą Piekarczyk  została uroczyście podsumowana
X edycja Konkursu „Polonista Roku”.


    Tegoroczny Wojewódzki Konkurs ,,Polonista Roku 2018” został objęty patronatem honorowym: Kuratora Oświaty w Lublinie - Teresy Misiuk, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej - Dariusza Stefaniuka, Starosty  Powiatu Bialskiego - Mariusza Filipiuka.
Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu od 10 lat sprawuje zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie - Pani dr hab. Dorota Piekarczyk.
W roku szkolnym 2017/2018 do konkursu przystąpiło 370 uczniów z 16 szkół województwa lubelskiego.  W etapie finałowym, który odbył się 5 kwietnia 2018 roku uczestniczyło 55 osób. W kategorii klas III – IV wyłoniono 14 laureatów, natomiast w grupie klas V – VI 11.  Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2, sponsorów i UMCS w Lublinie.


    Na przestrzeni lat 2009 – 2018 w konkursie wzięło udział 3851 uczniów. Do etapu finałowego przystąpiło 472 finalistów. Łącznie Powiatowa i  Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 181 laureatów.
Wystąpienia zaproszonych gości, jak również zaprezentowana przez młodzież szkoły część artystyczna podkreślały najważniejsze wartości każdego narodu, jego historię,  tradycję i poszanowanie mowy ojczystej, które to wrażliwy  humanista odnajdzie w pięknie literatury, bo przecież: ,,ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski...”

 

Znalezione obrazy dla zapytania kula gify ruchome

                  LISTA LAUREATÓW                  

Biała24.pl

RadioBiper.info

 

Podobny obraz

                  WYNIKI KLASY III - IV               

                   WYNIKI KLASY V - VI               

Arkusze
WOJEWÓDZKIEGO ETAPU KONKURSU
,,Polonista Roku 2018".

                ARKUSZ KLASY III - IV              

                ARKUSZ KLASY V - VI               

                REGULAMIN KONKURSU             
EDYCJA WOJEWÓDZKA 2018

                     OŚWIADCZENIE                    

                       ZGŁOSZENIE                        

  PROTOKÓŁ ELIMINACJI SZKOLNYCH  

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.