foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!"

/M. Rej/

  Znalezione obrazy dla zapytania biała podlaska herb          Znalezione obrazy dla zapytania teresa misiuk lubelski kurator oświaty          Znalezione obrazy dla zapytania biała podlaska herb  

Podobny obraz

Drodzy nauczyciele, uczniowie – miłośnicy języka ojczystego

          Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału
w Wojewódzkim Konkursie „POLONISTA ROKU 2019”
organizowanym pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty w Lublinie,
Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej, Starosty Powiatowego w Białej Podlaskiej
przy współudziale UMCS-u w Lublinie sprawującego opiekę merytoryczną nad w/w przedsięwzięciem.

Nasz konkurs ma na celu pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury, zainspirowanie dzieci i młodzieży
do pogłębiania wiedzy polonistycznej, promocję utalentowanych, młodych literatów.

Do organizatora pocztą tradycyjną lub elektroniczną należy przesłać:

  • do 31 stycznia 2019 roku zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie;
  • do 15 marca 2019 roku protokół z eliminacji szkolnych wraz z oświadczeniem rodziców wyrażających zgodę
    na przetwarzanie danych osobowych dziecka;

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z materiałami do pobrania znajduje się na stronie organizatora:
http://www.sp2-biala-podlaska.eu, w zakładce POLONISTA ROKU.

Zachęcamy do udziału.

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.