foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WYNIKÓW NAUCZANIA

ZA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

KLASY GIMNAZJALNE

ZESTAWIENIE - TABELA

 

KLASY IV - VII

Łącznie w klasach IV - VI jest 396 uczniów.

Frekwencja w roku szkolnym 2017/2018 - 91,44 %.

Średnia ocen w klasach IV - VII  - 4,33

Średnia ocen w  klasach:    klasy  IV - 4,54

                                        klasy   V - 4,49

                                        klasy  VI - 4,43

                                        klasy  VII - 3,85

 Uczniów wyróżniających się w klasach IV - VII jest 166 - 42 %

 Program nauczania został we wszystkich klasach zrealizowany.

 

  ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI KLAS IV - VII   

  ZA ROK SZKOLNY 2017/2018  

ŚREDNIE KLAS 

ZACHOWANIE
 

FREKWENCJA

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 Łącznie w klasach I - III jest 258 uczniów.

Frekwencja w roku szkolnym 2017/2018 - 90%.

 

  ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI KLAS I - III 

ZA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

TABELE

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.