foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt EFS

e-Dziennik

Ligi Przedmiotowe

Poradniki i informacje dla Rodziców

Konkursy

Kalendarz

Sport

Koła zainteresowań

Analiza wyników

Podręczniki

Polonista Roku

Akademia Przyszłości

Szkolne Koło CARITAS

Klub Młodego Wolontariusza

GŁOS DWÓJKI

Plan lekcji

Rekrutacja

 

 

 

         Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej od 22 października 1983 roku nosi imię Bohaterskich Lotników Podlasia. Wybór patrona wiązał się z wieloletnią tradycją lotniczą regionu i samego miasta. Przed II wojną światową istniała w Białej Podlaskiej Wytwórnia Samolotów, która została zniszczona w pierwszych dniach wojny. Gros mieszkańców Podlasia związanych jest z samą fabryką, ponieważ byli jej pracownikami,  a także z wojskami lotniczymi stacjonującymi w mieście. Wielu znanych i zasłużonych dla lotnictwa polskiego pilotów urodziło się na Podlasiu i walczyło na różnych frontach II wojny światowej. Pamiętając o nich, o Bohaterskich Lotnikach Podlasia z dumą przyjęliśmy to imię. Naszą nauką,  zainteresowaniami, poszukiwaniami chcemy poznawać tradycje lotnicze regionu, znaczenie wojsk lotniczych, uczyć się odwagi  i patriotyzmu - nadrzędnych wartości wszystkich Polaków.

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.