foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZEBRANIA Z RODZICAMI
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

 6 listopada 2019 r. (środa)

Wychowawcy spotykają się z rodzicami  w następujących salach: 

Godz. 16:00

Ia – s. 124

Ib – s. 130

Ic – s. 234

Id – s. 229

IIa – s. 235

IIb – s. 36 LO

IIc – s. 213 przy świetlicy

IId – s. 6

IIIa – s. 230

IIIb – s. 38 LO

IIIc – s. 129

IIId – s. 125

Godz. 17:00

IVa – s. 01

IVb – s. 119

Va – s. 64 LO

Vb – s. 210 - WYCHOWAWCA NIEOBECNY

Vc – s. 209

Vd – s. PC

Ve – s. 207

Vf – s. 108

 

Godz. 17:00

VIa – s. 227

VIb – s. 114

VIc – s. 113

VId – s. 5

VIe – s. 205

VIf – s. 105

VIIa – s. 106

VIIb – s. 226

VIIc – s. 220

VIIIa – s. 219

VIIIb – s. 67 LO

VIIIc – s. 225

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.