foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  ZEBRANIA Z RODZICAMI  

w

 SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

  10 września 2019 r. (wtorek)  

Godz. 16:00 – zebrania klas I – III 

Godz. 16:45 – zebrania klas IV – VIII 

Godz. 17:00 – zebranie Prezydium Rady Rodziców

Godz. 17:30posiedzenie plenarne Rady Rodziców

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.