foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

WYCIECZKA KLASY 4C

     W dniach 3-6 czerwca uczniowie klasy 4c pod opieką p. Katarzyny Kulickiej i p. Beaty Szeniawskiej wzięli udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie miasta Ojca Mateusza – Sandomierza, gdzie uczestnicy zobaczyli Wzgórze Zamkowe, Rynek z ratuszem, Bramę Opatowską, przeszli podziemną trasą turystyczną i popłynęli w rejs statkiem po Wiśle. Duże wrażenie na uczniach zrobiły ruiny  zamku w Krzyżtoporze. Drugi dzień rozpoczął się od zwiedzania Zamku w Chęcinach, gdzie podziwiano widoki z wierzy widokowej. Następnie klasa udała się do Muzeum Wsi w Tokarni, w którym wędrując od chaty do chaty poznawała różne aspekty życia w dawnej wiosce. Głównym punktem programu było zwiedzanie Jaskini Raj, najpiękniejszej jaskini  krasowej w Polsce z licznymi stalaktytami, stalagmitami i kolumnami skalnymi.  Kolejny dzień wycieczki upłynął w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, w którym uczniowie wykonywali skomplikowane doświadczenia poznając ph różnych płynów. Po zajęciach w laboratorium klasa udała się do Świętej Katarzyny, skąd wyruszyła w góry celem zdobycia Łysicy – najwyższego wzniesienia Gór Świętokrzyskich. Ostatniego dnia uczniowie wjechali "Kolejką świętokrzyską"  przez Świętokrzyski Park Narodowy na Święty Krzyż, skąd „Drogą Królewską udali się do Nowej Słupi. 

            

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.